Kære Medborgere, der har været en del spørgsmål omkring afhentning af diverse affald såsom stort affald, genbrugsaffald og haveaffald. For at undgå at vores affald bliver udstillet på diverse fortove og veje i Taarbæk har vi lavet følgende oversigt og der er muligheder for alle både at få en sms service, gå ind på internettet og finde afhentningsdatoer og endelig kan man printe en årskalender ud, der fortæller hvornår ens affald bliver hentet.

Vi må jo alle her i vores lille Taarbæk undgå at der ligger stort affald på vore fortove undtagen selvfølgelig på selve afhentningsdagen.

SMS- og mail-service

Hvis du gerne vil mindes om, hvornår dit affald bliver hentet, kan du tilmelde dig Lyngby-Taarbæk Forsynings besked-service. Du kan selv vælge, om du vil have besked om afhentning af dagrenovation, firekammerbeholder, haveaffald eller storskrald, om det skal være på SMS eller e-mail og også, hvornår du vil varsles.

Her er et link til sms tilmelding på Lyngby-Taarbæk Forsynings portal:   https://ltf.dk/selvbetjening/affald/sms-og-mail-service/

Checke afhentningsdatoer på internettet

Såfremt man ikke ønsker at abonnere på ovenstående sms service, så kan man gå ind på Lyngby-Taarbæk Forsynings portal via følgende link – indtaste sin adresse og man får så at vide hvornår affaldet bliver hentet på ens adresse og det gælder både stort affald, genbrugsaffald og haveaffald.

https://ltf.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx

Printe årskalender med afhentningsdatoer på ens adresse:

Via ovenstående link kan man også vælge at få vist en årskalender med afhentningsdatoer som kan printes.

Richard Sandbæk
Formand
Taarbæk Borgerforening
www.taarbaek.dk