INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Taarbæk Borgerforening på

Taarbæk Skole, onsdag den 26. oktober 2017 kl. 19:30

Mødet finder sted i ”Akvariet”, der ligger i kælderetagen lige ved gymnastiksalen.

Efter den ordinære Generalforsamling vil en af vore driftige medborgere, Felix Sommer, fortælle om Taarbæk Mikrobryggeri og vi skal selvfølgelig have smags prøver.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse m.m.
  1. Valg af formand
  2. Efter 9 år som Formand ønsker Richard Sandbæk at træde tilbage, da Richard stiller op som kandidat til Kommunalbestyrelsen for De Konservative. Bestyrelsen foreslår derfor Peter Breum som ny formand
  3. Valg til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter
  4. Bestyrelsen: Lars Blicher-Hansen træder tilbage efter mange år i bestyrelsen. Som nyt medlem foreslår bestyrelsen Casper Strunge.
   Suppleanter: Poul Erik Andersen blev valgt i 2016 for 1 år. Poul Erik Andersen ønsker at hellige sig arbejdet med Taarbæk Nyt og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Lars
   Blicher-Hansen som 1. suppleant og Svend Solvig som 2. suppleant.
  5. Valg af 1 revisor
  6. Valg af 1 revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes eller afleveres til Formanden Richard Sandbæk, Strandvejen 616, 2930 Klampenborg e-mail: sandbaek@icloud.com
senest torsdag den 19.oktober 2017

Det årlige kontingent på kr. 100 kan indbetales til bankkonto: Reg.nr .1551 konto nr 5768497 – MobilePay på tlf.nr. 6173 5346 – eller kontant til kasserer: Connie Nielsen, Taarbæk Strandvej 105H

BESTYRELSEN,
Taarbæk, 16. Maj 2017