INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Taarbæk Borgerforening på

Taarbæk Skole, onsdag den 26. oktober 2017 kl. 19:30

Mødet finder sted i ”Akvariet”, der ligger i kælderetagen lige ved gymnastiksalen.

Flere detaljer vedr. Generalforsamlingen vil blive annonceret først i september herunder et spændende indlæg fra en af vore Taarbæk medborgere.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse m.m.
  1. Valg af formand
  2. Valg til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter
  3. Valg af 1 revisor
  4. Valg af 1 revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes eller afleveres til

Formanden Richard Sandbæk, Strandvejen 616, 2930 Klampenborg e-mail: sandbaek@icloud.com senest torsdag den 19.oktober 2017.

Det årlige kontingent på kr. 100 kan indbetales til bankkonto: Reg.nr .1551 konto nr 5768497 – MobilePay på tlf.nr. 6173 5346 – eller kontant til kasserer: Connie Nielsen, Taarbæk Strandvej 105H

BESTYRELSEN,
Taarbæk, 16. Maj 2017