INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Taarbæk Borgerforening på

Taarbæk Skole, torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19:30

Mødet finder sted i ”Akvariet”, der ligger i kælderetagen lige ved gymnastiksalen.

Efter den ordinære Generalforsamling vil en af vore driftige medborgere, Felix Sommer, fortælle om Taarbæk Mikrobryggeri, og vi skal selvfølgelig have smagsprøver.

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 2017

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse m.m.
Valg af formand
i. Efter 9 år som Formand ønsker Richard Sandbæk at træde tilbage, da Richard stiller op som kandidat til Kommunalbestyrelsen for De Konservative. Bestyrelsen foreslår derfor Peter Breum som ny formand
Valg til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter
i. Bestyrelsen: Lars Blicher-Hansen træder tilbage efter mange år i bestyrelsen. Som nyt
medlem foreslår bestyrelsen Casper Strunge.
ii. Suppleanter: Poul Erik Andersen blev valgt i 2016 for 1 år. Poul Erik Andersen ønsker at hellige sig arbejdet med Taarbæk Nyt og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Lars Blicher-Hansen som 1. suppleant og Svend Solvig som 2. suppleant.
Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes eller afleveres til Formanden Richard Sandbæk, Strandvejen 616, 2930 Klampenborg e-mail: sandbaek@icloud.com senest torsdag den 19.oktober 2017.

Det årlige kontingent på kr.100 kan indbetales til bankkonto: Reg.nr .1551 konto nr 5768497 – MobilePay på tlf.nr. 6173 5346 – kontant til kasserer: Connie Nielsen, Taarbæk Strandvej 105 H.

BESTYRELSEN,
Taarbæk, 12. August 2017