Velkommen til Taarbæk Havn

55° 47,3′ Nord og 12° 35,8′ Øst   –   2930 Klampenborg

      e-Mail: Havnefogeden@TaarbaekHavn.Dk

Havnen har lige siden indvielsen i 1866 været omdrejningspunktet for livet i Taarbæk. Her lå Taarbæks første bebyggelse, og ”Thors bæk”, som gav navn til byen, løb i åben grøft fra Dyrehaven direkte ud i havnen. Vil du vide mere om havnens historie Se her

I de første år var havnen centrum for erhvervsfiskeriet, som var byens hovederhverv. I dag har lystfartøjerne taget over, og havnen er nu en rekreativ perle for de mange – sejlere og landkrabber – som lægger vejen forbi.

Som tursejler kan du finde praktiske oplysninger om Taarbæk Havn på www.havneguide.dk. Her er også nyttig turistinformation. Se her

På en cykel kan du komme langt omkring i skønne omgivelser. Se kort video 

 

 

Vælg fra menuen herover

Faciliteter

Havnen byder hvert år ca. 1.000 gæstebåde velkommen. Se faciliteterne her:

 

Sejler- og besøgsinformation

Taarbæk Havn er beliggende ca. 6 sømil nord for Københavns havn. Havnens position er 55 ° 47,3 ¢ Nord og 12 ° 35,8 ¢ Øst.

Havnens dybde og pladsfohold sætter følgende max. grænser for fartøjernes størrelse:

Længde: 12,0 meter
Bredde: 3,5 meter
Dybgang: 1,8 meter

Vær opmærksom på at dybden i indsejlingen ved normal vande udgør ca. 2 meter. Oprensning efter vinterens tilsanding finder normalt sted i april måned. Kraftige østlige vinde, kan foruden store bølger medføre lavvande. Større både tilrådes at kontakte havnefogeden før anløb under sådanne omstændigheder, navnlig i det tidlige forår.

Gæstesejlere kan anløbe pladser med grønt skilt forudsat at pladsbredden svarer til max. fartøjsbredden + fendere. Ledige pladser med rødt skilt må kun anløbes efter aftale med havnefogeden. Kontakt havnefogeden straks efter anløb med henblik på at aftale besøgets varighed og betaling af havneafgift.

Brug fortøjningsbøjerne eller -pælene i stedet for ankre, som let sætter sig fast i udlagte kæder. Af sikkerhedshensyn skal redningsstigerne holdes fri af fortøjninger, joller, gummibåde, vandlegetøj mv.

Se billeder af havnen her

Gode faciliteter

Havneafgiften dækker også forbrug af el og vand. Toiletter med vaske- og bruserum findes under skolegården. Der er mulighed for vask og tørring af tøj. På molerne er der flere områder med grill til fri afbenyttelse.

Læs havnens affaldsplan 2020 her

Børnene kan benytte legepladsen i skolegården. I kan bade enten fra havnens badebro eller fra anlægget ”Rosenhaven” syd for havnen.

Turcykler udlejes på Klampenborg station ca. 15 minutters gang fra havnen, læs mere på www.mtb-tours.dk.

Indkøb og spisesteder

Hos købmanden tæt ved havnen kan I få det meste af det I har brug for. I kan spise på Taarbæk Kro, der ligger på havnen, eller på byens pizzeria.

Udflugter
Dyrehaven grænser lige op til Taarbæk. Den blev anlagt af Kong Christian den V som privat jagtterræn, men blev senere åbnet for publikum. Dyrehaven er et smukt, typisk dansk landskab med skov og åbne sletter. Den perfekte ramme for en gå- eller løbetur, picnic eller en tur i hestevogn. Her kan I på tæt hold opleve kronvildt, dådyr og sikahjorte.

Midt i Dyrehaven ligger “Eremitageslottet”, som er en af landets fineste rokokobygninger. Slottet blev opført af Kong Christian den VI i årene 1735-36. Det benyttes stadig af kongefamilien.

”Bakken” som er Danmarks ældste forlystelsespark, ligger også i Dyrehaven. En gå-tur gennem skoven fra Taarbæk lågen til Bakken tager omkring 20 minutter. Bakken holder åbent fra april til og med august. Der er gratis entré.

Hvert 3. år opfører Det kongelige Teater friluftsforestillinger i ”Ulvedalene”, ikke langt fra Bakken.

Transport
Bus nr. 388 holder på Taarbæk Strandvej direkte ud for havnen. Nordpå kører bussen til Helsingør ad den smukke Strandvej med udsigt over Øresund til Skånes vestkyst og øen Ven. Hele strækningen til Helsingør tager ca. 1 time. I Humlebæk kan I stå af ved kunstmuseet ”Louisiana”.

Sydpå kører bussen via Klampenborg station til Lyngby. På vejen ligger kunstmuseet ”Ordrupgaard”.

Fra Klampenborg station går der S tog til København 6 hvert 10. minut. Herudover kører Kystbanen hvert 20. minut.

Link til: Dyrehaven
Link til: Dyrehavsbakken
Link til: DMI
Link til: Havne guide
Link til: Gode sikkerhedstips

 

 

 

   

Bestyrelse og havnefoged  

Bestyrelsesformand             Næstformand/Kasserer             Havnefoged / -kontor         

John Menå                                 Niels Bolt Jørgensen                      Asger Reidar Jørgensen
Grønnevej 2                               Taarbæk Strandvej 53 F                .
2830 Virum                                2930 Klampenborg                        2930 Klampenborg
Telefon +45 4585 0160             Telefon +45 4073 4291                 Telefon +45 3963 0309

Valgt blandt brugerne            Kommunens repræsentant     Kommunens repræsentant
Jørgen Brygger                            Casper Strunge                             Christian Jespersen
Edelslundsvej 1 A 3.tv.               Strandvejen 633                           Åbrinken 108
2930 Klampenborg                     2930 Klampenborg                      2830 Virum
Telefon +45 4032 3080              Telefon +45 2396 0267                Telefon +45 2028 2842

Havnefoged  Asger Reidar Jørgensen træffes bedst hverdage mellem kl. 8.00 og 12.00, og på telefon 3963 0309 mellem kl. 10 og 12 alle ugens dage fra 1. april – 1. november.
Afløsere: Jørgen Hjortborg (Buggi) og Niels Bartholin
Mailadresse: taarbaek-havn@mail.dk Hjemmeside: www.taarbaek-havn.dk

Molenyt fra Taarbæks største havn

2019/4

Året der gik

På havnekontoret blev året 2019 mere travlt end forudset.

Flemming afløste Michael som havnefoged den 1. maj, men sagde op allerede i juli med virkning fra den 30. september.

Bestyrelsen måtte derfor starte en ny ansættelsesproces, som heldigvis faldt sammen med, at Asger Reidar vendte hjem fra langtidsfarten i Middelhavet og meldte sig som kandidat til jobbet. Det gjorde det muligt at besætte posten i umiddelbar forlængelse af Flemmings fratræden.

Asger har endnu ikke krancertifikat, og kunne derfor ikke tage bådene på land. Men Michael og Flemming stod klar til at tage 2×2 krandage hver i løbet af oktober. Vi måtte derfor tilrettelægge optagningen mere håndfast end normalt for at få det hele til at falde på plads.

Det viste sig at være et godt tiltag. Med de mange bådejere samlet på havnen var der altid en hjælpende hånd og tid til lidt hygge. Og alle både kom på land som planlagt. Stor tak til Michael og Flemming, men ikke mindst til alle bådejerne for godt samarbejde.

Tak også til Per Falkjær, som med kort varsel opgraderede vores registre og gjorde det muligt for os at arrangere optagningen og udsende opkrævning af vinterlejen pr. mail. Dette arbejde vil vi bygge videre på i løbet af vinteren.

– – –

Vi havde ca.750 gæsteovernatninger i 2019 mod rekorden på 1138 i 2018. Noget skuffende, for så dårligt var vejret da ikke. Men trods alt lidt bedre end de 700 overnatninger i 2017.

Ny legeplads
Skolens nye legeplads blev indviet den 10. oktober med et festligt arrangement. For at skabe sammenhæng med havnen har vi bidraget med trappen op til skolegården.

Havnemødet 2020
Havnemødet afholdes den 26. marts kl. 19,30. Indkaldelse med angivelse af dagsorden vil blive udsendt til pladslejerne i god tid forinden.

El-regler
På grund af brandfaren må landsatte både kun have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.

El-forsyning til både, som ligger i vandet, kræver brug af måler, som kan bestilles på havnekontoret.

Havnebestyrelsen og havnefogeden ønsker alle god jul og godt nytår.

Niels Bolt

I anledning af at Taarbæk Havn i 2014 kunne fejre sit 150 års jubilæum og Taarbæk Sejlklub samtidig kunne fejre deres 75 års fødselsdag udgav de i fællesskab bogen Tæt på Øresund. Bogen blev omdelt gratis til alle husstande i Taarbæk.

Taarbæk Havn med Taarbæk Hotel i baggrunden – ca. 1910.