Velkommen til Taarbæk Havn

55° 47,3′ Nord og 12° 35,8′ Øst   –   2930 Klampenborg

Havnen har lige siden indvielsen i 1866 været omdrejningspunktet for livet i Taarbæk. Her lå Taarbæks første bebyggelse, og ”Thors bæk”, som gav navn til byen, løb i åben grøft fra Dyrehaven direkte ud i havnen. Vil du vide mere om havnens historie Se her

I de første år var havnen centrum for erhvervsfiskeriet, som var byens hovederhverv. I dag har lystfartøjerne taget over, og havnen er nu en rekreativ perle for de mange – sejlere og landkrabber – som lægger vejen forbi.

Som tursejler kan du finde praktiske oplysninger om Taarbæk Havn på www.havneguide.dk. Her er også nyttig turistinformation. Se her

Vælg fra menuen herover

Faciliteter

Havnen byder hvert år ca. 1.000 gæstebåde velkommen. Se faciliteterne her:

Se havnens havnens affaldsplan 2017 her

Sejler- og besøgsinformation

Taarbæk Havn er beliggende ca. 6 sømil nord for Københavns havn. Havnens position er 55 ° 47,3 ¢ Nord og 12 ° 35,8 ¢ Øst.

Havnens dybde og pladsfohold sætter følgende max. grænser for fartøjernes størrelse:

Længde: 12,0 meter
Bredde: 3,5 meter
Dybgang: 1,8 meter

Vær opmærksom på at dybden i indsejlingen ved normal vande udgør ca. 2 meter. Oprensning efter vinterens tilsanding finder normalt sted i april måned. Kraftige østlige vinde, kan foruden store bølger medføre lavvande. Større både tilrådes at kontakte havnefogeden før anløb under sådanne omstændigheder, navnlig i det tidlige forår.

Gæstesejlere kan anløbe pladser med grønt skilt forudsat at pladsbredden svarer til max. fartøjsbredden + fendere. Ledige pladser med rødt skilt må kun anløbes efter aftale med havnefogeden. Kontakt havnefogeden straks efter anløb med henblik på at aftale besøgets varighed og betaling af havneafgift.

Brug fortøjningsbøjerne eller -pælene i stedet for ankre, som let sætter sig fast i udlagte kæder. Af sikkerhedshensyn skal redningsstigerne holdes fri af fortøjninger, joller, gummibåde, vandlegetøj mv.

Se billeder af havnen her

Gode faciliteter

Havneafgiften dækker også forbrug af el og vand. Toiletter med vaske- og bruserum findes under skolegården. Der er mulighed for vask og tørring af tøj. På molerne er der flere områder med grill til fri afbenyttelse.

Børnene kan benytte legepladsen i skolegården. I kan bade enten fra havnens badebro eller fra anlægget ”Rosenhaven” syd for havnen.

Turcykler udlejes på Klampenborg station ca. 15 minutters gang fra havnen, læs mere på www.mtb-tours.dk.

Indkøb og spisesteder

Hos købmanden tæt ved havnen kan I få det meste af det I har brug for. I kan spise på Taarbæk Kro, der ligger på havnen, eller på byens pizzeria.

Restauranterne ”Den gule Cottage” og ”Den røde Cottage” ligger i nærheden. Sidstnævnte har 1 Michelin-stjerne.

Udflugter
Dyrehaven grænser lige op til Taarbæk. Den blev anlagt af Kong Christian den V som privat jagtterræn, men blev senere åbnet for publikum. Dyrehaven er et smukt, typisk dansk landskab med skov og åbne sletter. Den perfekte ramme for en gå- eller løbetur, picnic eller en tur i hestevogn. Her kan I på tæt hold opleve kronvildt, dådyr og sikahjorte.

Midt i Dyrehaven ligger “Eremitageslottet”, som er en af landets fineste rokokobygninger. Slottet blev opført af Kong Christian den VI i årene 1735-36. Det benyttes stadig af kongefamilien.

”Bakken” som er Danmarks ældste forlystelsespark, ligger også i Dyrehaven. En gå-tur gennem skoven fra Taarbæk lågen til Bakken tager omkring 20 minutter. Bakken holder åbent fra april til og med august. Der er gratis entré.

Hvert 3. år opfører Det kongelige Teater friluftsforestillinger i ”Ulvedalene”, ikke langt fra Bakken.

Transport
Bus nr. 388 holder på Taarbæk Strandvej direkte ud for havnen. Nordpå kører bussen til Helsingør ad den smukke Strandvej med udsigt over Øresund til Skånes vestkyst og øen Ven. Hele strækningen til Helsingør tager ca. 1 time. I Humlebæk kan I stå af ved kunstmuseet ”Louisiana”.

Sydpå kører bussen via Klampenborg station til Lyngby. På vejen ligger kunstmuseet ”Ordrupgaard”.

Fra Klampenborg station går der S tog til København 6 hvert 10. minut. Herudover kører Kystbanen hvert 20. minut.

Link til: Dyrehaven
Link til: Dyrehavsbakken
Link til: DMI
Link til: Havne guide
Link til: Gode sikkerhedstips

 

Bestyrelse og havnefoged

Bestyrelsesformand             Næstformand/Kasserer            
John Menå                                 Niels Bolt Jørgensen
Grønnevej 2                               Taarbæk Strandvej 53 F
2830 Virum                                2930 Klampenborg
Telefon +45 4585 0160            Telefon +45 3963 1329

Valgt blandt brugerne            Kommunens repræsentant     Kommunens repræsentant
Jørgen Brygger                            Gitte Kjær-Westermann               Karsten Lomholt
Taarbæk Strandvej 73                Skovvej 8 A, st.                              Taarbæk Strandvej 66 C
2930 Klampenborg                     2930 Klampenborg                      2830 Virum
Telefon +45 4032 3080              Telefon +45 5030 1201                Telefon +45 2240 7076

Havnefoged – Michael Laursen
træffes bedst hverdage mellem kl. 8.00 og 12.00, og på telefon 3963 0309 mellem kl. 10 og 12 alle ugens dage fra 1. april – 1. november.
Afløsere: Flemming Birch Larsen og Jørgen Hjortborg
Mailadresse: taarbaek-havn@mail.dk
Hjemmeside: www.taarbaek-havn.dk

Molenyt
fra Taarbæks største havn

2017/2

Pæle i yderhavnen
Så er de nye pæle langs yderhavnens vestmole på plads og taget i brug. Da havnen var tom, så afstanden fra kajen godt nok voldsom ud. Men med både på pladserne virker det mere rigtigt. I hvert fald har vi fået mange positive kommentarer fra bådejerne.

Ny feriafløser
Efter afbud fra Claus Nielsen har vi ansat David Gede som ferieafløser. David har en solid maritim baggrund og har i mange år arbejdet i servicebranchen. Vi ser frem til samarbejdet. Tag godt imod ham!

Molevej

Bestyrelsen har i mange år arbejdet for at skolens bygninger langs Molelvej (strædet mellem sejlklubben og havnekontoret) blev sat i stand, og at der blev etableret en bedre belysning.

Vi er derfor glade for at kommunen i løbet af vinteren/foråret har gennemført en total renovering af disse bygninger, og at der er etableret belysning ved trapperne. Stor tak for det!

Toiletbygningen ved trappen til havnekontoret er også sat i stand. Efter gentagne tilfælde af hærværk og overnattende hjemløse har det desværre været nødvendigt at aflåse toilettet om natten.

Blå Flag

Vi har også i år fået tildelt Blå Flag. Det bliver hejst på søndre mole den fredag den 2. juni kl. 9,00.

Som en del af Blå Flag-ordningen medvirker havnen til følgende arrangementer i løbet af sommeren:

Fredag den 23. juni
Skt. Hans aften. Læs nærmere om arrangementet i Taarbæk Nyt.

Onsdag den 28. juni kl. 19.00-21.00 i Taarbæk Sejlklub:
Kursus i anvendelse i hjertestarter. Tilmelding med navn og telefonnummer sker på mail til:  thomasthue1@gmail.com.

Lørdag den 19. august
Loppemarked og krabbedag. Vejlederne fra Rådvad Naturskole hjælper med at fange krabber og fisk fra havnen/badebroen.

El-spil på mastekranen
Et tilbagevendende tema på Havnemødet har været etablering af el-spil på den eksisterende mastekran.

Vi har derfor spurgt det firma, som kontrollerer og servicerer begge vores kraner, om det kan lade sig gøre. Konklusionen er, at det vil kræve så store investeringer i både spil og kran at det ikke giver mening. Bestyrelsen har derfor besluttet at henlægge denne sag indtil vi en dag bliver nødt til at revurdere hele kransituationen.

God sommer til alle!

 

 

 

 

Klik på emnerne herunder for at åbne en udskrivbar .pdf fil

 Vedtægter_2004

Reglement for bådpladser og takster

Reglement for ordens overholdelse

 

I anledning af at Taarbæk Havn i 2014 kunne fejre sit 150 års jubilæum og Taarbæk Sejlklub samtidig kunne fejre deres 75 års fødselsdag udgav de i fællesskab bogen Tæt på Øresund. Bogen blev omdelt gratis til alle husstande i Taarbæk.

Taarbæk Havn med Taarbæk Hotel i baggrunden – ca. 1910.