Velkommen til Taarbæk Havn

55° 47,3′ Nord og 12° 35,8′ Øst   –   2930 Klampenborg

      e-mail: taarbaek-havn@mail.dk

Havnen har lige siden indvielsen i 1866 været omdrejningspunktet for livet i Taarbæk. Her lå Taarbæks første bebyggelse, og ”Thors bæk”, som gav navn til byen, løb i åben grøft fra Dyrehaven direkte ud i havnen. Vil du vide mere om havnens historie Se her

I de første år var havnen centrum for erhvervsfiskeriet, som var byens hovederhverv. I dag har lystfartøjerne taget over, og havnen er nu en rekreativ perle for de mange – sejlere og landkrabber – som lægger vejen forbi.

Som tursejler kan du finde praktiske oplysninger om Taarbæk Havn på www.havneguide.dk. Her er også nyttig turistinformation. Se her

På en cykel kan du komme langt omkring i skønne omgivelser. Se kort video 

 

 

Vælg fra menuen herover

Faciliteter

Havnen byder hvert år ca. 1.000 gæstebåde velkommen. Se faciliteterne her:

 

Sejler- og besøgsinformation

Taarbæk Havn er beliggende ca. 6 sømil nord for Københavns havn. Havnens position er 55 ° 47,3 ¢ Nord og 12 ° 35,8 ¢ Øst.

Havnens dybde og pladsfohold sætter følgende max. grænser for fartøjernes størrelse:

Længde: 12,0 meter
Bredde: 3,5 meter
Dybgang: 1,8 meter

Vær opmærksom på at dybden i indsejlingen ved normal vande udgør ca. 2 meter. Oprensning efter vinterens tilsanding finder normalt sted i april måned. Kraftige østlige vinde, kan foruden store bølger medføre lavvande. Større både tilrådes at kontakte havnefogeden før anløb under sådanne omstændigheder, navnlig i det tidlige forår.

Gæstesejlere kan anløbe pladser med grønt skilt forudsat at pladsbredden svarer til max. fartøjsbredden + fendere. Ledige pladser med rødt skilt må kun anløbes efter aftale med havnefogeden. Kontakt havnefogeden straks efter anløb med henblik på at aftale besøgets varighed og betaling af havneafgift.

Brug fortøjningsbøjerne eller -pælene i stedet for ankre, som let sætter sig fast i udlagte kæder. Af sikkerhedshensyn skal redningsstigerne holdes fri af fortøjninger, joller, gummibåde, vandlegetøj mv.

Se billeder af havnen her

Gode faciliteter

Havneafgiften dækker også forbrug af el og vand. Toiletter med vaske- og bruserum findes under skolegården. Der er mulighed for vask og tørring af tøj. På molerne er der flere områder med grill til fri afbenyttelse.

Læs havnens affaldsplan 2020 her

Børnene kan benytte legepladsen i skolegården. I kan bade enten fra havnens badebro eller fra anlægget ”Rosenhaven” syd for havnen.

Turcykler udlejes på Klampenborg station ca. 15 minutters gang fra havnen, læs mere på www.mtb-tours.dk.

Indkøb og spisesteder

Hos købmanden tæt ved havnen kan I få det meste af det I har brug for. I kan spise på Taarbæk Kro, der ligger på havnen, eller på byens pizzeria.

Udflugter
Dyrehaven grænser lige op til Taarbæk. Den blev anlagt af Kong Christian den V som privat jagtterræn, men blev senere åbnet for publikum. Dyrehaven er et smukt, typisk dansk landskab med skov og åbne sletter. Den perfekte ramme for en gå- eller løbetur, picnic eller en tur i hestevogn. Her kan I på tæt hold opleve kronvildt, dådyr og sikahjorte.

Midt i Dyrehaven ligger “Eremitageslottet”, som er en af landets fineste rokokobygninger. Slottet blev opført af Kong Christian den VI i årene 1735-36. Det benyttes stadig af kongefamilien.

”Bakken” som er Danmarks ældste forlystelsespark, ligger også i Dyrehaven. En gå-tur gennem skoven fra Taarbæk lågen til Bakken tager omkring 20 minutter. Bakken holder åbent fra april til og med august. Der er gratis entré.

Hvert 3. år opfører Det kongelige Teater friluftsforestillinger i ”Ulvedalene”, ikke langt fra Bakken.

Transport
Bus nr. 388 holder på Taarbæk Strandvej direkte ud for havnen. Nordpå kører bussen til Helsingør ad den smukke Strandvej med udsigt over Øresund til Skånes vestkyst og øen Ven. Hele strækningen til Helsingør tager ca. 1 time. I Humlebæk kan I stå af ved kunstmuseet ”Louisiana”.

Sydpå kører bussen via Klampenborg station til Lyngby. På vejen ligger kunstmuseet ”Ordrupgaard”.

Fra Klampenborg station går der S tog til København 6 hvert 10. minut. Herudover kører Kystbanen hvert 20. minut.

Link til: Dyrehaven
Link til: Dyrehavsbakken
Link til: DMI
Link til: Havne guide
Link til: Gode sikkerhedstips

 

 

 

   

Bestyrelse og havnefoged  

Bestyrelsesformand             Næstformand/Kasserer             Havnefoged / -kontor         

John Menå                                 Niels Bolt Jørgensen                      Asger Reidar Jørgensen
Grønnevej 2                               Taarbæk Strandvej 53 F                .
2830 Virum                                2930 Klampenborg                        2930 Klampenborg
Telefon +45 4585 0160             Telefon +45 4073 4291                 Telefon +45 3963 0309

Valgt blandt brugerne            Kommunens repræsentant     Kommunens repræsentant
Jørgen Brygger                            Casper Strunge                             Christian Jespersen
Edelslundsvej 1 A 3.tv.               Strandvejen 633                           Åbrinken 108
2930 Klampenborg                     2930 Klampenborg                      2830 Virum
Telefon +45 4032 3080              Telefon +45 2396 0267                Telefon +45 2028 2842

Havnefoged  Asger Reidar Jørgensen træffes bedst hverdage mellem kl. 8.00 og 12.00, og på telefon 3963 0309 mellem kl. 10 og 12 alle ugens dage fra 1. april – 1. november.
Afløsere: Jørgen Hjortborg (Buggi) og Niels Bartholin
Mailadresse: taarbaek-havn@mail.dk Hjemmeside: www.taarbaek-havn.dk

Molenyt fra Taarbæks største havn

2019/3

Ny havnefoged pr. 1. oktober
Bestyrelsen har den 24. september ansat Asger Reidar Jørgensen som ny havnefoged. Han starter i jobbet den 1. oktober.
De fleste kender Asger, som siden sin barn- og ungdom har deltaget i livet på havnen, hvor han har haft bådplads i mange år.
Familien har siden 2017 sejlet gennem Europas floder til Middelhavet, hvor de nu afslutter rejsen i Grækenland.
Vi ser frem til samarbejdet og håber at I vil tage godt imod Asger.
Venlig hilsen
Havnebestyrelsen

Havnefogeden
Efter kort tids ansættelse har Flemming desværre opsagt sit job pr. 30. september. Bestyrelsen vil snarest muligt søge stillingen genbesat. Indtil det sker, og i den tid det tager for en efterfølger at komme ind i jobbet, beder vi om forståelse for at tingene kan køre på et lavere blus.

Optagning af både
Flemmings opsigelse betyder at optagning af både efter 30. september finder sted på forud fastlagte datoer, hvor Flemming og Michael har lovet at betjene kranen. Det sker:

Tirsdag/onsdag den 8-9. oktober
Lørdag/søndag den 12-13. oktober
Tirsdag/onsdag den 22-23. oktober
Lørdag/søndag den 26-27. oktober

Vi kan desværre ikke tilbyde yderligere optagnings-muligheder med havnens kran. Men hvis alting klapper, kan det lade sig gøre at få alle både op på disse dage. Det kræver imidlertid stor fleksibilitet at få puslespillet til at gå op. Benyt fx hverdagene hvis du ikke er tvunget til at bruge week-end’erne. Og vær opmærksom på hvor din båd plejer at stå af hensyn til rækkefølgen. Det gælder navnlig midtermolen og området ved nordre mole.

Ring eller skriv snarest til Flemming og meld jeres ønsker/muligheder ind. Så vil I få nærmere besked om hvilken dag det kan lade sig gøre.

Øvrig overvintring i havnen
Af hensyn til opkrævning af vinterleje pr. 1. oktober beder vi alle pladslejere, som ikke lader båden overvintre i havnebassinet, om snarest muligt at give besked herom til havnefogden.

El-forbrug
El-målere købes hos havnefogeden til registrering af forbrug i perioden 1. november – 30.april for både som overvintrer i vandet

Niels Bolt

I anledning af at Taarbæk Havn i 2014 kunne fejre sit 150 års jubilæum og Taarbæk Sejlklub samtidig kunne fejre deres 75 års fødselsdag udgav de i fællesskab bogen Tæt på Øresund. Bogen blev omdelt gratis til alle husstande i Taarbæk.

Taarbæk Havn med Taarbæk Hotel i baggrunden – ca. 1910.