'

'

 

'

'

 

Integration

Taarbæk Borgerforening holdt Borgermøde den 9. februar 2017 og som én udløber af det, blev der nedsat en Integrationsgruppe, der kunne følge kommunens planer for flygtninge og planlægge rammerne for en vellykket integration af de flygtninge, der måtte ende i Taarbæk.

Integrationsgruppen har haft en god dialog med kommunen og det har bl.a. været med til at sikre, at der både kommer enlige flygninge og familesammenførte til byen. Samtidig har gruppen drøftet, hvordan flygtningene integreres bedst muligt og mest harmonisk i den kultur og det foreningsliv, der er i Taarbæk.

Det har vi søgt inspiration til ved at besøge andre være- og aktivitetscentre for flygtninge og tale med de ressourcepersoner i byen, der har praktisk erfaring fra den slags arbejde – professionelt som frivilligt.

 

Integrationsgruppen består aktuelt af:

  • Jørgen Abrahamsen
  • Kristin Bielke
  • Anne Dueholm
  • Mikael Hansen
  • Pernille Leding
  • Anna Melchior
  • Charlotte Paaskesen
  • Eva Philip
  • Grethe Svendsen

Gruppen kan kontaktes ved at sende en mail her.

 

Den gamle børnehave på Taarbækdalsvej 15 bliver indrettet med 4 enkeltværelser, 3 familieværelser, 3 badeværelser, fælles køkken/alrum i den centrale pavilion samt et kontor, der bliver bemandet med en kommunal medarbejder på hverdage. Grundtegningen for ejendommen kan ses her:

Kommunen redegjorde for disse planer på et velbesøgt borgermøde på Taarbæk Skole tirsdag den 16. januar 2018. Præsentationen fra dette møde kan ses ved at trykke her. På mødet bleve der også startet en liste over de borgere, der var interesseret i at høre mere eller deltage aktivt i det frivillige arbejde med integration i byen.

 

 

Kommende arrangementer

Her vil vi annoncere nye åbne aktiviteter for alle borgere i Taarbæk når der er kommet flygtninge til Taarbæk.

 

Tidligere arrangementer og referater

Den 22. marts 2018 afholdt Integrationsgruppen et åbent borgermøde  i Taarbæk Sejlklub med 22 deltagere. Referatet fra dette møde kan ses ved at trykke her.

Efterfølgende har gruppen udsendt et spørgeskema omkring baggrund, kompetencer og ønsker til den liste på godt 40 interesserede og frivillige, som har meldt sig.

Lyngby-Taarbæk Kommune er ved at indrette den gamle børnehave på Taarbækdalsvej 15 som midlertidige boliger for et mindre antal flygtninge og familiesammenførte. Det forventes, at de første flygtninge kommer til Taarbæk i juli/august 2018.

Skriv til os, hvis du vil deltage i arbejdet eller holdes orienteret:

Hjælper med integration af flygtninge i Taarbæk