Status på arbejdet – uge 19

Følgende er en opsummering af plan for projekt omhandlende lægning af regnvandsledninger i Taarbæk.

Taarbæk Nord

Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) starter nu udbedring af Taarbæk Strandvej nord for rundkørslen 99-146 samt Strandvejen 622-646. Projektet omhandler udbedring af jordarbejder, der forårsager sætninger i asfaltbelægninger. Projektet startes mandag 08.05.2017 og forventes afsluttet 22.06.2017.

Taarbæk Syd

Projektet starter snart udbedringen i Nord er gennemført. Planen skriver opstart primo juli 2017 og aflevering primo november 2017.

Taarbæk Bombegrunden

Projektet indeholder tilkobling af nylagte regnvandsledninger i Taarbæk til eksisterende udløbsledning i Øresund. Projektet planlægges at have en varighed på ca. 8 uger. Projektet udføres udenfor badesæsonen i medio oktober – medio december.

Vi beklager de forsinkelser og gener, som de utilstrækkeligt udførte jordarbejder i Taarbæk Nord projektet har medført.

Fremadrettet vil der ugentlig blive udsendt Ugeinfo indtil projektet afsluttes.

Med venlig hilsen

Lillian Nielsen
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Information om arbejdet
Nyt om projektet finder du på www.ltf.dk, www.taarbaek.dk, i Taarbæk Nyt, og i udhængsskabe ved Taarbæk Skole og byggeleder-skuret på Bombegrunden.