Litteratur om Taarbæk

Symbolforklaring   Læs materialet online i Issuu = Læs online i Issuu   Henvisning til Bibliotek.dk = Bibliotek.dk   Se eller hent PDF = Hent PDF   Se Online materiale = Se materiale om emnet

Titel Forfatter År Kommentar Link
40 år på Lyngby-Taarbæks skoler Trige, Mogens 2009 Lyngby-Bogen s.151-66, heraf s. 158-61 om Taarbæk Skole
Link til Bibliotek.dk
Bogen om Dyrehaven. 1970 S. 161-77 Stokkerup
Link til Bibliotek.dk
Børnehuset Taarbækdal 1880-2005. 2005 Jubilæumsskrift 125 år.
C. F. Tietgen. Et Livsbillede. Marstrand, Jacob 1929
Link til Bibliotek.dk
Da Lyngby blev Lyngby-Taarbæk. Hjorth, Karen,
Tønsberg, Jeppe
2012
Link til Bibliotek.dk
Dansk Fiskerihaandbog. Ingemann, L. 1944 S. 156-66
Link til Bibliotek.dk
Dyrehaven Werner, Sigvart 1946 Hovedsagligt en bog om dyrehaven. Taarbæk er sporadisk nævnt.
Link til Bibliotek.dk
Fem mil langs Øresund. Strandvejens historie. Topsøe-Jensen, Torben 1968
Link til Bibliotek.dk
Fiskeriet fra Taarbæk Rasmussen ,Holger 1989 Lyngby-Bogen s. 49-84
Link til Bibliotek.dk
Fra Balber Kræstersens Dave Christensen, Karen 1956 Lyngby-Bogen s. 50-58
Link til Bibliotek.dk
Fra Nordsjællands Øresundskyst. Nystrøm, Eiler 1938 S. 398-410 Taarbæk og Springforbi
Link til Bibliotek.dk
Fra Taarbæk og Dyrehaven Gamrath, Poul
Harkjær, Ole
Bernsen, Christina
1989 Lyngby-Bogen s.107- 214
Læs online Link til Bibliotek.dk
Fra Taarbæk Sogn Gamrath, Poul 1988 Lyngby-Bogen s.125- 42
Læs online Link til Bibliotek.dk
Fra Taarbæk Sogn Gamrath, Poul 1956 Lyngby-Bogen s. 39-49
Læs online
Frihedsspil i Taarbæk i 1995 – 50 år efter 2. verdenskrig Ipsen, Arne 1995 Program og omtale af Frihedsspillet
Læs online
Friske fisk, lille frue Wielandt Hansen
Knud
1972-73 Lyngby-Bogen s. 108-115
Link til Bibliotek.dk
Gas i Gjentofte 1893-21. Berger, Karl 1943 Juni 1943
Link til Bibliotek.dk
Historisk-Topografisk Selskab Litteraturoversigt
Læs online
Husnavne og husnumre på Strandvejen i Springforbi Topsøe-Jensen, Hans 1989 Lyngby-Bogen s. 121-24
Link til Bibliotek.dk
Hvad Lyngby-Taarbækfolk ejede. Fra dødsboskifter 1718-20 Uldall, Kai 1963-65 Lyngby-Bogen s. 157-80, Skiftet efter Hans Hansen s. 167-69
Link til Bibliotek.dk
Hvor kørte de..? Sporvognslinier i københavns- området. Lundgren, John 1983
Link til Bibliotek.dk
Hvorfor hedder Taarbæk Strandvej 40 – Bombegrunden?
Se Online materiale
Idræt i Lyngby-Taarbæk Kommune Skipper Nielsen, Jørgen
Flindt, Steen
1991 Lyngby-Bogen s. 7-96 Taarbæk Fodbold, Håndbold- og Gymnastik, Sejlklub, Svømme, Tennis, Vandski
Link til Bibliotek.dk
Imperativiske Stednavne Wohlert, Inge 1960 Ti afhandlinger. Udgivet i anledning af stednavneudvalgets 50 ars jubilæum, , s. 63- 95, om Springforbi mfl.
Link til Bibliotek.dk
Kapsejladsen ved Klampenborg den 11te Juni 1869 1868-69 tegning at Carl Baagøe gengivet i Illustreret Tidende 10. s.372
Klampenborg Taarbæk, mellem fiskere og landliggere. Linvald, Steffen 1978
Læs online
Klampenborg, Taarbæk. Mellem fiskere og landliggere. Linvald, Steffen 1978
Link til Bibliotek.dk
Kystbanen 1897-1972. Thomassen, P 1972
Link til Bibliotek.dk
Københavnske Skildringer. Landliv Bang, Herman 1954 S. 121-32 om Taarbæk, opr. trykt i Nationaltidende 18. juli 1880
Link til Bibliotek.dk
Landevejen i strandkanten. Fiskerlejer, lyststeder og garde langs Øresunds kyst. Linvald, Steffen 1964
Link til Bibliotek.dk
Linie 14. Trafikken ad Strandvejen til Klampenborg. Zeeberg, Nils Kr. 1975
Link til Bibliotek.dk
Lodsens familiegravsted og historien bag det Steffensen, Johan 1989 Lyngby-Bogen s. 33- 48
Link til Bibliotek.dk
Lyngby-Taarbæk i 1950érne Skjøt-Pedersen, Lise 2015 Lyngby- Bogen s. 16, 31, 66, 116, 117
Link til Bibliotek.dk
M. G. Bindesbøll M. G. Bindesbøll omtale i Det Grønne område
Se Online materiale
M. G. Bindesbøll i Taarbæk. Damebadeanstalten på Christiansro. M. G. Bindesbøll i Taarbæk 1980 Damebadeanstalten på Christiansbro
Læs online Link til Bibliotek.dk
Med damptog til Dyrehaven. Klampenborgbanen 1863-1934. Flindt Larsen, Morten 2000
Link til Bibliotek.dk
Mine Livserindringer Lorentzen, N. S. 1929-32 Meddelelser fra Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune. Bind 2, side 241-339
Link til Bibliotek.dk
Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab 1902-1927 1927
Link til Bibliotek.dk
Nordskrænten og familien Skovgaard-Petersen Skovgaard-Petersen, O. 1972-73 Lyngby-Bogen s. 92-107
Link til Bibliotek.dk
Om Taarbæksdal efter Optegnelser af Fabriksejer Chr. Ferslew Gamrath, Poul 1967-69 Lyngby-Bogen s.188-96
Læs online Link til Bibliotek.dk
Springforbiplanen 1936-2012 Waage, Klaus 2012 Lyngby-Bogen s. 51-78
Læs online Link til Bibliotek.dk
Stednavne i København og Københavns Amt, Sokkelund Herred, Sjællandsdelen Jørgensen, Bent 2006 S. 242-43, 253, 270, 293
Link til Bibliotek.dk
Strandmøllen. Møller, Jan 1992
Link til Bibliotek.dk
Strandvejen her og nu. Bramsen, Bolette
Claus M. Smidt
2009 Bind 1-2.
Link til Bibliotek.dk
Strandvejen, dens Huse og Mennesker. Haste, William 1930
Link til Bibliotek.dk
Strandvejen. Bramsen, Bo (red.) 1995 Bind 1-2.
Link til Bibliotek.dk
Strandvejens fiskerlejer. Møller, Jan 1994
Link til Bibliotek.dk
Strandvejens Vejviser for 1885. 1885 Senere lokale vejvisere 1896, 1898, 1910-
Strandvejsbussen. Sinding, Michael 1986
Link til Bibliotek.dk
T.I.F. Tennisafdelingen 1932-1942 Bjørrild, Poul Erik 1942 Jubilæumsbog om Tennisafdelingen
Læs online Link til Bibliotek.dk
Træk af det litterære liv på Strandmøllen Nielsen, Torben 1998 Lyngby Bogen 1998
Læs online Link til Bibliotek.dk
Tæt på Øresund – Taarbæk Havn 150 år – Taarbæk Sejlklub 75 år Redigeret af Niels Bolt Jørgensen
Menå, John
Stage Petersen, Jens. Taarbæk
2014 Jubilæumsskrift om Taarbæk Havn og Taarbæk Sejlklub.,
Læs online Link til Bibliotek.dk
Taarbæk – som det var engang. Tønsberg, Jeppe 2014 Lyngby-Bogen. (Se omtalen i Det Grønne Område)
Link til Bibliotek.dk Se Online materiale
Taarbæk Apoteks historie Packness, Ida 1986 Lyngby-Bogen s. 51-67
Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Asyl 1881-1906. 1906 4 sider, et eksemplar findes i Det Kongelige Biblioteks Småtrykssamling, heri også Taarbæk Asylselskabs medlemsliste og årsregnskab 1901/02-1918/19
Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Asyls historie. Scheel, Ulla 1975
Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Fiskeres Sangforening “Brage” 1881- 1981 Topsøe-Jensen, Hans,
Nielsen, Ingvar
1981 Blade af Taarbæk Sogns Historie hæfte II
Læs online Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Fiskeres Sangforening “Brage” og Taarbæk omkring 1881 Topsøe-Jensen, Hans,
Nielsen, Ingvar
1981 Lyngby-Bogen s. 5-48
Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Grundejerforening Taarbæk Grundejerforening 1909 Blade af Taarbæk Sogns Historie hæfte I
Link til Bibliotek.dk Se eller hent PDF
Taarbæk Grundejerforening 1882-1982 Topsøe-Jensen, Hans 1982 Blade af Taarbæk Sogns Historie hæfte III – i anledning af Grundejer- og kummunalforeningens 100 års jubilæum.
Læs online Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Grundejerforening og dens rolle i Lyngby-Taarbæks kommunalpolitik 1882- 1914 Topsøe-Jensen, Hans 1983 Lyngby-Bogen s. 65-104
Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Havns tilblivelse Tønsberg, Jeppe 1989 Lyngby-Bogen s. 85-106
Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Idrætsforening 25 år Yde, Edvard 1933 Jubilæumsbog 1908 – 1933
Læs online Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Idrætsforening 60 år Arnoldus, Sven-Erik 1968 Taarbæk Havne & Byfest 1968 i anledning af TIFs jubilæum
Læs online
Taarbæk Idrætsforening 75 år Jensen, Niels 1983 Jubilæumsskriv
Læs online Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Idrætsforening 90 år Jensen, Niels 1998 Jubilæumsskriv
Læs online
Taarbæk Idrætsforening gennem 100 år 1908-2008. Henriksen, Flemming 2008 Jubilæumsbog 1908 – 2008
Læs online Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Kirke Gamrath, Poul 1989 Lyngby-Bogen s. 5-12
Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Kirke 125 år. Rasmussen, Birthe Eshington (red.) 1989 26. juni 1989
Læs online
Taarbæk Kirke 150 år. Taarbæk Kirkes menighedsråd 2014
Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Kirkegård Tønsberg, Jeppe 1989 Lyngby- Bogen s. 13-32
Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Kro og Hotel, Taarbæk Apotek Topsøe-Jensen, Hans,
Packness, Ida
1986 Blade af Taarbæk Sogns Historie hæfte IV – i anledning af kroens 300 år jubilæum
Læs online Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Kro. Et 300 års jubilæum Topsøe-Jensen, Hans 1986 Lyngby- Bogen s.5-50
Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Menighedsbørnehave 1880-1980. Scheel, Ulla 1980
Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Nyt. 1973 – Forenings-/sogneblad
Link til Bibliotek.dk
Taarbæk selvgroet og planlagt. Forsøg på planlægning i en selvbevidst bydel Harkjær, Ole 1989 Lyngby-Bogen s.125-42
Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Skole Laursen, Jørgen
Fuglsang, Peter
2009 Lyngby-Bogen s. 19-28
Læs online Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Tennis Klub – Tres år med fart på Ring, Inger Margrethe 1992 Udgivet ved 60 års jubilæet
Link til Bibliotek.dk Se Online materiale
Taarbæk Vandkur-, Brønd- og Badeanstalt Gotfredsen, L 1945 Særtryk af meddelser fra Historisk-topografisk selskab for Gjentofte kommune.
Læs online Link til Bibliotek.dk
Taarbæk ældreboliger Arkitektur DK, Årg. 27, nr. 2 (1983) 1983
Link til Bibliotek.dk
Taarbæk Ældreboliger fra 1978-79 1983 fra bladet Tegl 1.83
Læs online Link til Bibliotek.dk
Taarbæks butikker Johansen, Jens 2007 Lyngby-Bogen s. 145-65
Link til Bibliotek.dk
Vejnavne i Lyngby-Taarbæk Kommune Wahl, Peter 1992 Lyngby-Bogen
Link til Bibliotek.dk