Tirsdag 16 januar kl. 19.00 -20.30 inviteres alle i Taarbæk til møde på skolen.
Det er Lyngby-Taarbæk kommune der er vært, og de vil fortælle om processen mht. til flygtninge. Vi skal ligesom så mange andre kommuner modtage et antal flygtninge. De skal formentlig bo i den tidligere børnehave på Taarbækdalsvej.  Kommunen har lavet følgende dagsorden:
      • Velkomst
        • Flygtningeboliger i Taarbæk – hvad arbejder vi med
        • Hvor mange flygtninge modtager Lyngby- Taarbæk Kommune og hvem kommer typisk til kommunen
        • Boligplaceringen og integration – hvordan boligplaceres de flygtning der kommer, og hvordan arbejder vi med integration
        • Frivillig og flygtning – erfaring fra Lykkens Gave