Taarbæk Skole ligger placeret med direkte udsigt til Øresund og tæt på dejlige naturoplevelser i Dyrehaven.

Skolen er rammen om spændende undervisning for næsten 150 børn. Vi sætter en ære i at skabe et læringsmiljø, hvor fagligheden vægtes højt, men hvor der samtidig er fokus på både tryghed, omsorg, nærhed og fællesskab – og med plads til forskellighed.

Vi arbejder hen imod at skabe større helhed i skolen, hvor vi blander undervisning og ”fritidsaktiviteter” på nye, spændende måder og får en skole med naturlig sammenhæng mellem liv og læring. Sammenhæng mellem formiddag og eftermiddag – og sammenhæng mellem smil, udfordringer og gode oplevelser!
 
Kunne du tænke dig at høre mere om skolen, er du naturligvis også velkommen til at kontakte os for en snak eller en rundvisning.

Skolens tlf. nr.     4528 4380
SFO tlf. nr.            4528 4380 tryk 2
Fritidscenter         4528 4380 tryk 3
Skolebetjent         Ken Reinhard       2084 0318
Skolesekretær      Gitte Høy Hansen
Skolens mail         taarbaek@ltk.dk

Skolens kontor   åbent alle hverdage fra kl. 8.00-15.00, fredag dog til kl. 14.00
Distriksleder         Charlotte Norman Andersen     Email:  cande@ltk.dk
SFO’en                 har åben fra kl. 7.00 -17.00 mandag til torsdag, fredag kl. 7 – 16.00
Fritidsklubben       har åben fra kl. 14 – 17.30 mandag til torsdag, fredag til kl. 16
Ungdomsklubben har åben onsdag kl. 18 – 21

Historisk tilbageblik – Taarbæk Bede- og Skolehus

I 1700-tallet var der ikke nogen egentlig skole i Taarbæk, men i 1720 blev der oprettet en lille skolestue – en såkaldt dagligstueskole for de mindre børn i Taarbæk.

De store børn måtte benytte Hvidøre Rytterskole, der lå på arealet, hvor Hvidøre Hospital ligger i dag. Efterhånden kom der så mange elever fra Taarbæk til Hvidøre skole, at man i 1812 besluttede, at Taarbæk skulle have sin egen “rigtige” skole, men der var problemer med at skaffe penge til opførelsen af skolen.

I 1821 lykkedes det sognepræsten Bone Falck Rønne i Lyngby-Taarbæk at få to engelske købmænd, som hed Watt og Gordon, til at skænke et landsted til skolebrug til det fattige fiskerleje. Land- eller lyststedet, “Neptunus”, skulle indrettes som skole til “Kristelig Oplysnings- og Gudfrygtighedens Fremme”. Det blev kaldt Taarbæk bede- og skolehus.

Her blev samme år Det danske Missionsselskab stiftet i denne bygning.

Huset var et pænt rummeligt et-etages teglhus, der både kunne anvendes til skole, lærerbolig og som menighedshus. Det var en stor fordel for befolkningen at få dette samlingssted. Præsten havde før ofte klaget over, at fiskernes boliger var alt for små til bibellæsninger.

“Neptunus” eller “Håbet” som det senere kaldtes, blev sat i stand, og første mindre ombygning foregik i 1824. Den første søndagsskole i Danmark blev oprettet i 1828 i Taarbæk.

Dette har måske medvirket til at forøge interessen for, at Taarbæk skulle have en kirke.

Ønsket om egen kirke i Taarbæk blev større og større. Navnlig om vinteren var vejen til kirken i Lyngby lang og besværlig. Blandt befolkningen i Taarbæk blev der indsamlet midler til at bygge en kirke. Den meget velhavende industrimagnat C. F. Tietgen havde sommerbolig i den sydlige del af Taarbæk, og blev en af de store bidragsydere til byggeriet.

Skolen blev, indtil kirken stod færdig i 1864, brugt om søndagen til gudstjeneste. Den ny kirke blev kaldt “Skovkapellet”, da den lå inde i Dyrehaven, og kirken havde ingen selvstændig præst i de første år. Men i 1880 indsattes den første præst, og I begyndelsen af 1900-tallet fik Taarbæk en kirkegård og blev et selvstændigt kirkesogn.

Her ses skolen fra begyndelsen af 1900, hvor der kun var 1 fløj.

Taarbæk Skole kun 1 fløj

Kontaktinformation

Taarbæk Skole
Taarbæk Strandvej 96
2930 Klampenborg
 
Skolens tlf. nr.     4528 4380

Hjemmeside