Forsøg med nye parkeringspladser og busholdeplads på Taarbæk Strandvej

Lyngby-Taarbæk Kommune er i dialog med Taarbæk Borgerforening, fordi borgerforeningen ønsker fartdæmpende foranstaltninger og flere parkeringspladser på Taarbæk Strandvej.

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået politiets og Movias accept af at flytte stoppestedet på Taarbæk Strandvej ved Axel Løvdals Vej fra buslommen til umiddelbart nord for det nuværende stop, så bussen kantstensparkerer ud foran Taarbæk Strandvej 82B (de kommunale ældreboliger). Stoppestedet flyttes i en forsøgsperiode på to måneder.

Forsøget frigiver buslommen, så den kan bruges til parkeringspladser. Derfor er det i forsøgsperioden lovligt at parkere i buslommen. Kommunens parkeringskontrol er orienteret om, at de ikke skal give bøder for parkering i buslommen i forsøgsperioden.

Når bussen kantstensparkerer, vil den fungere som en hastighedsdæmpende foranstaltning i bussens kørselsretning.

Efter forsøgsperioden vil kommunen, politiet og Movia vurdere, om forsøget skal gøres permanent, eller om det giver anledning til trafikale problemer. Hvis forsøget virker efter hensigten, så fjernes den overflødige stoppestedsstander, og der bliver sat en oplysningstavle op, så det er tydeligt, at den tidligere buslomme nu er parkeringsplads, meddeler Malene Langer Sigaard fra Center for Miljø og Plan.

Mvh. fra JB og LBH, Taarbæk Borgerforening