Anlægsgartnerne er på vegne af kommunen ved at omlægge trappen op til Taarbækdalsvej 15, der jo bl.a. huser vores flygtninge. Trappen bliver i et lige forløb, der kan udstyres med lift til handikappede og gangbesværede. I følge anlægsgartnerne, som forberedelse til et nyt Lægehus i komplekset.