Taarbæk Tennis Klub

Taarbæk Tennis Klub er udsprunget af Taarbæk Idrætsforening. Læge i Taarbæk Aage Arnold-Larsen, kaldet ”Doktoren”, blev i 1932 formand for idrætsforeningen og kort efter blev tennis optaget som ny idrætsgren i foreningen. I 1970 blev tennisafdelingen udskilt fra Taarbæk Idrætsforening og blev en selvstændig forening med egne love. Den ny forening fik navnet Taarbæk Tennis Klub.

Tennisafdelingen fik ved sin start adgang til tre tennisbaner i Taarbæk – en tennisbane i Cottage­parkens skov (den nuværende bane 3), en tennis­bane ved det daværende Taarbæk Hotel (nu: Taarbæk­have) samt en privat tennisbane ved Trepilelågen, som dog efter kort tid ikke længere var til rådighed. I 1934 fik klubben anlagt en ny tennisbane oven for Taarbæk Strandvej (den nuværende bane 1) og i 1935 endnu en tennisbane i forlængelse heraf (den nuværende bane 2) samt en tennisbane (den nuværende bane 4) ved siden af den gamle skovbane. I 1990 blev bane 5 anlagt i skoven samtidig med en udvidelse af bane 3 og 4. Tennisklubben har således i dag 5 tennisbaner i Cottageparken – bane 1 og 2 oven for Taarbæk Strandvej samt bane 3, 4 og 5 i skoven ud mod Strandvejen nord for Bellevue.

Tennisklubben råder desuden over bygningsfaciliteterne, herunder klubhus, omklæd­ningsrum og et halvtag, ved bane 1 oven for Taarbæk Strandvej.

Tennisklubben har ikke egne indendørs tennisbaner. Klubbens medlemmer spiller derfor i vinter­sæsonen fra oktober til april indendørs tennis på to baner i Lyngby Idræts­bys træningshal, hvor klubben råder over godt 80 faste, ugentlige timer.

Tennisafdelingen havde i 1935 omkring 100 medlemmer og det medlemstal holdt sig i lange perioder indtil slutningen af 1960’erne, hvor interessen for tennisspillet voksede. Tennisklubben har nu knapt 600 medlem­mer, heraf omkring 130 juniorer.

Klubben deltager med 6 juniorhold, 5 senior- og veteranhold samt 1 motionisthold i Sjællands Lawn Tennis Unions udendørs holdturneringer.

I forbindelse med tennisklubbens 60 års jubilæum i 1992 udgav man Inger Margrethe Rings beretning om klubbens historie – ”Tres år med fart på” – der kan findes på klubbens hjemmeside.

Tennisklubbens logo er designet i 1990’erne af klubbens æresmedlem, designeren og kunst­neren Aage Helbig Hansen. Den grønne og de to blå farver i hver af de tre tennisbolde symboliserer Dyrehaven, Øresund og – på en god dag – en skyfri himmel.

 

Kontaktinformation

Taarbæk Tennis Klub

Taarbæk Strandvej 37, 2930 Klampenborg

Beliggenhed i Cottageparken, Strandvejen 550

Hjemmeside