Kloakarbejde – Taarbæk Strandvej – status på arbejdet – uge 25

Taarbæk Nord – Taarbæk Strandvej

Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) har påbegyndt udbedringsprojektet for Taarbæk Strandvej nord for rundkørslen 99-146. Projektet omhandler udbedring af jordarbejder, der forårsager sætninger i asfaltbelægningen, og arbejdet er afsluttet. Om et halvt år forventes det, at der vil blive lagt nyt slidlag på de steder, hvor der har været gravet.

Der vil blive åbnet for indkørsel fra Strandvejen i løbet af tirsdag d. 4. juli. Der vil blive gravet ud for Taarbæk Strandvej 111, hvor der skal opgraves ca. 20 meter.Der vil være spærret for indkørsel fra Strandvejen, da der arbejdes i den nordlige ende mod Strandvejen.

Strandvejen

Udbedringsarbejdet i Strandvejen 622-646 er påbegyndt onsdag d. 14. juni og forventes afsluttet ved udgangen af uge 27. Når der graves i Strandvejen, vil den kun være åben i et spor og reguleret med trafiklys.
Tirsdag d. 4. juli vil der blive asfalteret på den sidste del af Strandvejen, hvor der har været opgravet.
Det vil ikke være muligt at tilgå ejendommene i bil mellem kl. 7.00 og 18.00. Det anbefales at flytte bilen ud inden da, hvis den skal benyttes i løbet af dagen. Trafiklyset vil blive flyttet fra vejen i løbet af onsdag d. 5. juni, hvor vejen igen vil bliver farbar i begge retninger.

Taarbæk Syd
Projektet starter uge 31 (31/7) og aflevering primo december 2017.

Taarbæk Bombegrunden
Projektet indeholder tilkobling af nylagte regnvandsledninger i Taarbæk til eksisterende udløbsledning i Øresund. Projektet planlægges at have en varighed på ca. 8 uger. Projektet udføres udenfor badesæsonen i perioden medio oktober – medio december.

Vi beklager de forsinkelser og gener som de utilstrækkeligt udførte jordarbejder i Taarbæk Nord projektet har medført.

Der vil ugentlig blive udsendt Ugeinfo indtil projektet afsluttes.

Med venlig hilsen
Lillian Nielsen
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Information om arbejdet
Nyt om projektet finder du på www.ltf.dk, www.taarbaek.dk, i Taarbæk Nyt, og i udhængsskabe ved Taarbæk Skole.