Borgerforeningens formand sender læserbrev til Det Grønne Område

Kære Medlemmer af Taarbæk Borgerforening,

Vi synes I bestyrelsen, at I skal være opmærksomme på en grov generalisering af Taarbæk Borgere, som socialdemokraten Simon Pihl Sørensen, viceborgmester har givet udtryk for under et kommunalbestyrelsesmøde den 26.januar.

Vi henviser til en artikel i Det Grønne Område den 7.marts, hvor Simon Pihl Sørensen, ordret er blevet citeret for hans udtalelser under kommunalbestyrelsesmødet.

I vil bl.a. kunne læse, at Taarbæk borgere bliver beskyldt for at være flygtningefjendske og kontraproduktive og at Socialdemokratiet derfor vil slå hårdt ned på Taarbæk via det som Simon Pihl Sørensen kalder en boomerang effekt og det er som vi tolker det en højst utraditionel trussel fremsat af en socialdemokratisk kommunalpolitiker.

Borgerforeningen er på ingen måde en politisk forening, men en forening der sammen med andre Taarbæk foreninger forsøger at være med til at varetage Taarbæks interesser og vi mener ikke det er i Taarbækborgernes interesse at blive udsat for en så grov generalisering og vi har i bestyrelsen derfor følt os nødsaget til at protestere overfor Simon Pihl Sørensen, Socialdemokratiet, og samtidig påpege lidt fakta om os som Taarbæk borgere

Formanden har derfor indsendt følgende læserbrev til avisen Det Grønne Område:

Flygtninge boliger – Taarbæk harme over generalisering af Taarbæk Borgere – af Richard Sandbæk, Strandvejen 616, Formand for Taarbæk Borgerforening

Som formand for Taarbæk Borgerforening vil jeg udtrykke min bekymring over den generalisering af Taarbæk borgere, som Simon Pihl Sørensen, Socialdemokratiet, har udtalt, når han siger at Taarbæk ikke ønsker flygtningeboliger til Taarbæk og at det vil ramme Taarbæk som en “boomerang” for det er ganske enkelt ikke korrekt at Taarbæk ikke samarbejder.

Der er et boligselskab i Taarbæk, BSB Taarbæk, som endnu ikke har taget stilling til dette, men dertil så at tage alle Taarbæk borgerne til indtægt for dette er ikke rimeligt.

Som et eksempel får vi snart permanente flygtningeboliger til Taarbæk og til dette formål har der i Taarbæk været stor opbakning til at danne en “velkomst komité” for at hjælpe de 3 flygtningefamilier. Vi har i borgerforeningens regi lavet mange aktivitetsgrupper, men det er værd at bemærke, at til vores flygtninge “velkomst komité” var der den største tilslutning. Taarbæk videresender hermed “boomerangen” til Simon Pihl Sørensen, Socialdemokratiet og opfordrer til et godt samarbejde omkring vore flygtninge.

Med venlig hilsen

Richard Sandbæk
Formand Taarbæk Borgerforening