Det ældste Taarbæk, Torsbække eller Torbek

Navnet “Taarbæk” stammer sikkert fra “Torsbækken”, en lille å, der løb udi Øresund på dette sted. Nogle mener, at navnet går langt tilbage i tiden og er opkaldt efter guden Tor. Omkring år 1600 boede her kun en fisker, men i 1670erne opstod et lille fiskerleje.

Kong Christian V ville have mulighed for at jage på store arealer i skoven, så han besluttede at flytte landsbyen Stokkerup, der lå midt i “Dyrehaven”. Derfor blev femten gårde nedlagt i 1670- 71. Bønderne fik overladt andre gårde og blev i en periode fri for at betale skat. På det smalle, langstrakte areal ved kysten var jorden dårlig og ikke velegnet til landbrug, og man forsøgte at ernære sig ved fiskeri.

Efterhånden opstod 12-14 mindre huse og et tilsvarende antal sildebåde ved lejet. Ved siden af fiskeri i Øresund havde mange også ålegarn i “Torbækken”.

Udviklingen gik langsomt fremad, og da lejet lå ved den meget brugte Helsingørvej, fik byen en kro i slutningen af 1600-tallet. Det nye navn “Taarbæk” begyndte nu at blive almindeligt, selv om man stadig brugte det gamle navn “Torbek”.

Historiske materialer

Alle tidligere numre af Taarbæk Nyt
Taarbæk – som det var engang. 2014 – Lyngby-Bogen 2014. Købes hos boghandleren. Se omtalen i Det Grønne Område
Taarbæk Idrætsforening gennem 100 år – 1908 – 2008 af Flemming Henriksen
Taarbæk Ældreboliger fra 1978-79 fra bladet Tegl 1.83  Lille udgave 5 MB  – Store udgave 34 MB
Blade af Taarbæk Sogns Historie hæfte I
Blade af Taarbæk Sogns Historie hæfte II  – Taarbæk Fiskeres Sangforening “Brage” 1881- 1981
Blade af Taarbæk Sogns Historie hæfte III – Taarbæk Grundejerforening 1882-1982
Blade af Taarbæk Sogns Historie hæfte IV – Taarbæk Kro og Hotel Taarbæk Apotek
Fra Taarbæk og Dyrehaven – Lyngby Bogen 1989
Historisk-Topografisk Selskab – Litteraturoversigt 
M. G. Bindesbøll i Taarbæk – Damebadeanstalten på Christiansbro   
M. G. Bindesbøll – omtale i Det Grønne område
Taarbæk Kirke 125 år 26. juni 1989
Frihedsspil i Taarbæk i 1995 – 50 år efter 2. verdenskrig
Taarbæk Havn 150 år – Taarbæk Sejlklub 75 år i 2014 – Tæt på Taarbæk
Taarbæk Tennis Klub – Tres år med fart på – udgivet ved 60 års jubilæet i 1992
Klampenborg Taarbæk, mellem fiskere og landliggere. Steffen Linvald, 1978
Lyngby Bogen 1956 Fra Taarbæk Sogn
Lyngby Bogen 1967-69 Taarbæksdal
Lyngby Bogen 1988 Fra Taarbæk Sogn
Lyngby Bogen 1998 Det litterære liv på Strandmøllen
Lyngby Bogen 2009 Taarbæk Skole
Lyngby Bogen 2012 Springforbi planen 1936-2012
Taarbæk Vandkur-, Brønd- og Badeanstalt
Taarbæk Tennisklub 1932-1942
Le Klints tale om forholdene i Taarbæk omkring 1960
Flemming Henriksen – Taarbæk IF har følgende i hardcopy:
Taarbæk Idrætsforening 25 års jubilæumsbog 1908-1933, Edvard Yde 1933
Taarbæk Idrætsforening 60 års jubilæumsskriv, Sven-Erik Arnoldus 1968
Taarbæk Idrætsforening 75 års jubilæumsskriv, Niels Jensen 1993
Lyngbybogen 2007(s. 145-165) har et afsnit om Taarbæk IF
Hvorfor hedder Taarbæk Strandvej 40 – Bombegrunden?

Se Det Grønne Områdes omtale