Kørepenge, rejsetid og ansættelsesadresser.


Elektrikeroverenskomsten indeholder regler om rejse- og udearbejde.
Her kan du finde information om kørepenge, rejsetid, kostpenge og afstande til firmaets adresser.

Klik på de forskellige menuer herunder og bliv klogere.

Betaling for kørsel i egen bil

TIL OG MED 14 KM
Hvis afstanden mellem virksomhedens adresse og din midlertidige arbejdsplads er kortere end eller svarende til 14 km i luftlinje, har du ikke ret til kørselsgodtgørelse. §14 stk. 4

MERE END 14 KM OG IND TIL 40 KM
Hvis afstanden i luftlinje er mellem 14 og 40 km fra virksomhedens adresse til din midlertidige arbejdsplads, skal virksomheden betale kørselsgodtgørelse. §14 stk. 6

Hvis geografiske forhold gør, at vejen mellem virksomhedens adresse og det midlertidige arbejdssted er længere end 16 km, skal du have kørselsgodtgørelse. §14 stk. 5

OVER 40 KM
Hvis afstanden mellem virksomhedens adresse og dit midlertidige arbejdssted er mere end 40 km i luftlinje, skal virksomheden betale kørselsgodtgørelse, og kostpenge. §14 stk. 7

BETALING FOR REJSETID
Uden for normal arbejdstid betales i forhold til §14 stk. 6
Du skal have betaling for transportudgifterne, svarende til udgiften til bus, tog eller anden offentlig transport på 2. klasse.

KØRSEL MED MATERIALER OG VÆRKTØJ
Se særskilt punkt

Betaling for kørsel i firmabil

Elektrikeroverenskomsten tager udgangspunkt i ansættelsessted som står i din ansættelseskontrakt.

TIL OG MED 14 KM Hvis afstanden mellem virksomhedens adresse og din midlertidige arbejdsplads er kortere end eller svarende til 14 km i luftlinje, bliver din rejsetid ikke betalt. §14 stk. 4

MERE END 14 KM OG IND TIL 40 KM Hvis afstanden i luftlinje er mellem 14 og 40 km fra virksomhedens adresse til din midlertidige arbejdsplads, skal virksomheden betale rejsetid. §14 stk. 6

Hvis geografiske forhold gør, at transporten mellem virksomhedens adresse og det midlertidige arbejdssted er længere end 16 km, skal du have godtgørelse for rejsetiden. §14 stk. 5

OVER 40 KM Hvis afstanden mellem virksomhedens adresse og dit midlertidige arbejdssted er mere end 40 km i luftlinje, skal virksomheden betale rejsetid, og kostpenge. §14 stk. 7

BETALING FOR REJSETID
Inden for normal arbejdstid: Gældende timeløn

Uden for normal arbejdstid: Gældende timeløn + overarbejdstillæg

Når du har firmabil får du ikke dækket transportudgifter.

Husk – Firmabilen må ikke bruges til privat kørsel

Offentlig transport

TIL OG MED 14 KM Hvis afstanden mellem virksomhedens adresse og din midlertidige arbejdsplads er kortere end eller svarende til 14 km i luftlinje, har du ikke ret til kørselsgodtgørelse. §14 stk. 4 MERE END 14 KM OG IND TIL 40 KM Hvis afstanden i luftlinje er mellem 14 og 40 km fra virksomhedens adresse til din midlertidige arbejdsplads, skal virksomheden betale kørselsgodtgørelse. §14 stk. 6 Hvis geografiske forhold gør, at vejen mellem virksomhedens adresse og det midlertidige arbejdssted er længere end 16 km, skal du have kørselsgodtgørelse. §14 stk. 5 BETALING FOR REJSETID Uden for normal arbejdstid betales i forhold til §14 stk. 6 Du skal have betaling for transportudgifterne, svarende til udgiften til bus, tog eller anden offentlig transport på 2. klasse.

Kørepenge lærlinge

Det kommer måske bag på dig, men reglerne for kørepenge er ikke anderledes end for svende.

Som lærling har du samme rettigheder. Der er dit ansvar at du får hvad du skal have. Du kan kontakte din mentor eller tillidsrepræsentant hvis du er i tvivl. Det er mange penge du kan gå glip af.

Kostpenge

Du skal have dækket dine udgifter til kost og logi. Aftal på forhånd med din arbejdsgiver, hvad niveauet må være. §14 stk. 2

Hvis overnatning er nødvendig, skal din arbejdsgiver sørge for logi på anerkendt hotel, pensionat el.lign. eller betale efter godkendt regning samt betale mad efter godkendt regning.

Der udbetales et acontobeløb som forskud til dækning af udgifter til kost og logi.

Transport af værktøj og materialer

KØRSEL MED MATERIALER OG VÆRKTØJ
Har du større værktøj eller materialer med i bilen kan du få betaling for dette. Lokalaftale O.05
Du kan få betaling 1 gang pr. dag og beløbet er skattepligtigt.

Der er ikke pligt til at transporterer værktøj og materialer.

Den almindelige kørselsgodtgørelse dækker småværktøj og småmaterialer, som der er plads til i en “skopudserkasse” eller pose.

Kontakt din tillidsrepræsentant for mere info.

Hvad siger overenskomstens §14

Elektrikeroverenskomstens §14

 1. Arbejde

Arbejde i indlandet betales efter § 9, 11, 12 og 13.

 

 1. Kost og logi

Såfremt overnatning er nødvendig, skal arbejdsgiveren sørge for:

 • logi på anerkendt hotel, pensionat el.lign. eller betale efter godkendt regning
 • betale fortæring efter godkendt regning.

Der udbetales et acontobeløb som forskud til dækning af udgifter til kost og logi.

 

 1. Lokale ordninger

Rejse- og udearbejde (ekskl. kost og logi) betales efter lokalaftale.

Såfremt en sådan aftale ikke foreligger, betales rejse og udearbejde i henhold til stk. 4 – 14 i nærværende paragraf.

 

 1. Km afstande – til og med 14 km

Med virksomhedens hjemsted (faste adresse) som udgangspunkt gælder følgende:

I en afstand til arbejdspladsen indtil og med 14 km i luftlinje betales ikke rejsetid og transportudgifter, når elektrikeren efter aftale skal møde på arbejdspladsen til den af virksomheden fastsatte arbejdstids begyndelse.

 

 1. Geografiske forhold

Hvor geografiske forhold bevirker, at den nærmeste vej er mere end 16 km, betales i henhold til denne §’s stk. 6.

 

 1. Over 14 km til og med 40 km

Når afstanden fra virksomhedens hjemsted er mere end 14 km i luftlinje, betaler virksomheden elektrikeren rejsetid og transportudgifter.

Afstanden regnes altid fra virksomhedens adresse til arbejdsstedet og ad den for virksomheden billigste rute, uanset elektrikerens bopæl.

Rejsetid
Rejsetid betales inden for elektrikerens normale arbejdstid med den for elektrikeren gældende timeløn.

Uden for den normale arbejdstid betales pr. time  kr. 46,40

Transportudgifter
Virksomheden godtgør elektrikeren udgifter til jernbane og skib 2. klasse, eller andet offentligt befordringsmiddel, såfremt der ikke forud er truffet aftale mellem virksomheden og elektrikeren om anden befordring.

Virksomhedens køretøj
Såfremt elektrikerne anvender virksomhedens køretøj, ydes der ingen godtgørelse (transportudgift). Virksomhederne er pligtige til at forsyne elektrikerne med nødvendigt motorudstyr for denne kørsel.

Rejsetiden betales i henhold til ovenstående. Dog betales for førerens vedkommende uden for den normale arbejdstid den for elektrikeren gældende timelønsbetaling og overtidstillæg i henhold til §13.

 

 1. Over 40 km

Når afstanden fra virksomheden til arbejdspladsen er over 40 km i luftlinje, betales de udsendte elektrikere med kostpenge i henhold til denne §’s stk. 2, samt rejsetid og transportudgifter i forbindelse hermed i henhold til denne §’s stk. 6.

Såfremt rejsetiden uden for normal arbejdstid ikke overstiger 3 timer pr. dag, kan afregning alene ske i henhold til denne §’s stk. 6.

 

 1. Egne befordringsmidler

Parterne er enige om, at arbejdsgiveren ikke kan forlange, at elektrikeren skal stille egne befordringsmidler til rådighed.

 

 1. Cykler og knallerter

Når arbejdsgiveren stiller cykler eller knallerter til disposition til brug inden for arbejdstiden, kan elektrikeren ikke kræve godtgørelse for at anvende disse.

Hvis elektrikerne stiller cykler eller knallerter til rådighed, skal der betales en godtgørelse herfor.

 

 1. Tilkaldelse

Ved tilkaldelse fra arbejdspladsen og til enten virksomhedens hjemsted (faste adresse) eller til en anden arbejdsplads, betaler virksomheden elektrikeren rejsetid og transportudgifter.

 

 1. Ansættelse på arbejdspladsen

Ansættelse af nye elektrikere direkte på arbejdspladsen – uden betaling af kostpenge – kan finde sted, når afstanden fra virksomheden til arbejdsplads er mere end 40 km i luftlinje.

Ved eventuel flytning af direkte ansatte elektrikere til andre arbejdspladser uden for samme område eller hjem til virksomheden betales efter denne §’s stk.12.

 

 1. Flytning af elektrikere

Elektrikere, der efter aftale overflyttes til arbejde fra en anden under samme virksomhed hørende afdeling eller filial, modtager den første måned efter overflytningen befordringsgodtgørelse, rejsetidsgodtgørelse eller kostpenge som udsendt fra den oprindelige afdeling.

Ved fornyet flytning gælder samme regler.

 

 1. Uenighed

Hvis der på en arbejdsplads – mellem virksomhed og en eller flere elektrikere – er tvivl vedrørende betaling af denne paragraf, og en sag herom indbringes for den modstående organisation, får den organisationsmæssige afgørelse alene gyldighed for de elektrikere, der er antaget senere end indbringelsestidspunktet, eller som på nævnte tidspunkt har været beskæftiget højst 2 måneder på den pågældende arbejdsplads.

 

 1. Arbejde på skibe

Ved arbejde på skibe mellem danske havne, under prøvesejlads og under returrejser mellem dansk og udenlandsk havn betales den tid, der ligger uden for den normale arbejdstid pr. time kr. 46,40.

Hertil kommer evt. kost og logi.

For sejlads på søn- og helligdage og i forvejen tilsikrede hele hverdagsfridage betales dog altid for mindst 8 timers arbejde med helligdagstillæg, uanset arbejdstidens længde.

Adresser Sjælland
Albertslund, Roskildevej 12
CPH Lufthavn, Teknikervej 8
Hvidovre, Stamholmen 110
Kalundborg, Svanevej 7
Korsør, Servicevej 6
Ringsted, Jættevej 52
Roskilde, Langebjerg 2
Cirklerne er 14 km. i radius fra adresserne.
Zoom ind på kortet for se det mere detaljeret.
Adresser Fyn
Haarby, Trunderupvej 1C
Odense, Industrivej 9
Svendborg, Østre Havnevej 39
Cirklerne er 14 km. i radius fra adresserne.
Zoom ind på kortet for se det mere detaljeret.
Adresser Syd - og Sønderjylland
Bramming, Industrivej 45
Esbjerg, D. Lauritzensvej 8
Fredericia, Strevelinsvej 22
Kolding, Albuen 60
Vejle, Ferrarivej 14B
Aabenraa, Rugkobbel 260
Cirklerne er 14 km. i radius fra adresserne.
Zoom ind på kortet for se det mere detaljeret.
Adresser Midt - og Nordjylland
Herning, Taksvej 16
Silkeborg, Priorsvej 25A
Skanderborg, Sygehusvej 30B
Viborg, Klokkestøbervej 10 A
Aalborg, Kaolinvej 10
Aarhus, Anelystparken 38
Cirklerne er 14 km. i radius fra adresserne.
Zoom ind på kortet for se det mere detaljeret.