Kommunen kan bestemt handle hurtigt…en lille positiv sommerhistorie

Det var en yderst positiv oplevelse for Borgerforeningens formand, Richard Sandbæk, da han den 6.juli bad kommunens vejafdeling om at klippe hele hækken ud for Skovbo Skovbørnehave. Det var en hæk som fyldte over halvdelen af fortovet, og det var umuligt at få fat på Skovbørnehavens ledelse for at få dem til at tage aktion, så derfor kontaktede Borgerforeningen kommunens vejafdeling og hokus pokus dagen efter vores henvendelse er hele hækken blevet klippet og et dejligt bredt fortov dukkede frem.

..så kommunen kan bestemt reagere hurtigt, så vi skal også huske at rose kommunen og dens medarbejdere,  så det er hermed gjort

Rigtig God Sommer,

Taarbæk Borgerforening