Vi vil i bestyrelsen give jer en kort status på den yderst langsommelige sag vedr. Nordre Molevej 4.

Der er 2 emner dels status på nedrivning af “ruinen” og dels det ejendomsprojekt, som Forvaltningen og Byplanudvalget i kommunen har godkendt på trods af indsigelser fra Taarbæk Borgerforening.

Nedrivningen af “ruinen”

Nedrivningen burde være sket efter den 15.februar dernæst kom der fra Kommunen en deadline der hed 15.maj, men desværre har der været en yderst langsommelig sagsbehandling på trods af adskillelige “rykkere” samt møder med Kommunen og vi mener hele denne proces har for Taarbæk været stærkt utilfredsstillende.

Vi mener i Borgerforeningen, at Kommunen tilgodeser den pågældende ejer af grunden snarere end os Taarbæk borgere og det har vi i meget klare vendinger gjort klart overfor forvaltningen og Byplanudvalgets politikere. 

Status er nu, at vi har fået lovning på at få en tidsplan nummer 3  fra kommunen først i juli måned og det vil vi naturligvis rykke for.

Ejendomsprojektet

Der foreligger et projekt på opførelse af et hus på grunden, som vi ikke mener overholder formålsparagraffen i lokalplan 233 både hvad angår højde og facade. Dette var byplanudvalget desværre uenig i og har derfor givet “ejeren” af Nordre Molevej 4 lov til at starte med at bygge.

Vi har i Borgerforeningens bestyrelse besluttet at anke sagen og vi vil ligeledes bede Kommunen om en revision af lokalplan 233, så vi undgår fremtidige sager i det for Taarbæk ømfindtlige område ved havnen, som i lokalplanen hedder delområde 3.

Vi har brugt megen tid på denne sag, da vi mener det er et yderst centralt område i Taarbæk, og vi vil fortsat kæmpe videre til gavn for vores Taarbæk.

Mange hilsener
Richard Sandbæk
Formand Taarbæk Borgerforening