Nyt menighedshus

På dagens møde (19. februar 2019) i kirkens Seniorklub blev planerne løftet for et menighedshus.

Formanden for menighedsrådet Lars Heilesen gennemgik alle de udfordringer, det har indebåret for at ansøge kommunen om tilladelse og provsti og stift om økonomiske midler. Det blev så lang en udredning, at Lars måtte sætte sig ned for ikke at få ondt i ryggen.

Lars har bedt arkitekt Ole Wester om at lave en løsning, som på bedst måde komplimenterede den nuværende administrationsbygning og i størst muligt omfang bevarer de bevaringsværdige træer. Selv flagstangen bliver bevaret, men må dog flyttes lidt mod vest.

Tegningerne viser et træhus, som vil blive beklædt med naturskiffer og udvendigt beklædt med fyrretræ, som bliver malet i en rødlig farve, som det kommer til at harmonere med murstens-bygningen.

Det store rum vil kunne bruges til mange forskellige formål – både kirkelige og kultureller – vil kunne rumme ca. 50 personer ved borde. Hele bygningen kommer til at være på 132 m2 med alle de krævede faciliteter også til handicappede medborgere.

Projektet kommer til at koste kr. 5 mio – og man har endda ikke skulle betale for grunden!

Kirken håber på at kunne tage det første spadestik til 1. april og stå færdig til oktober.

Lars Heilesen opfordrede alle de tilstedeværende om at tænke på aktiviteter, som med tiden vil kunne afholdes i disse smukke rammer.

Se billeder af den nye bygning her