'

'

'

'

Taarbæk Søbad
blev stiftet den 7. april 2011 på baggrund af Lyngby-Taarbæk Kommunes hensigt om, med virkning fra indledning af badesæsonen 2012, at nedlægge livredderfunktionen samt nedrive omklædnings- og toiletbygningen. Derudover ville man også ophøre med at opsætte de fleksible badebroer.

Foreningens formål er at bevare og drive et badehus og en badebro med tilhørende faciliteter i form af omklædningsrum m.v., samt at fremme interessen for svømning ved at sikre medlemmerne gode badefaciliteter og mulighed for badning i Øresund hele året.

Samtidig lægger Foreningen vægt på at skabe gode rammer for socialt samvær, uanset alder, med udspring i interessen for såvel vinter- som sommerbadning.

Her kan du se fordelene ved at være vinterbader – se her

Trygfonden laver mange gode ting. Livreddere om sommeren, besøgshunde på plejehjem, forsynet Danmark med hjertestartere, og nu starter de med at udbrede kendskab om alle fordelene ved at vinterbade – se her

Al henvendelse vedrørende medlemskab og nøgle til badehus: Anne Campbell  tlf.: 4041 0919.

Kontaktinformation
taarbaeksoebad@gmail.com

mobil: 4041 0919

Hjemmeside