Naturstyrelsen havde åbent inviteret til en lille festligholdelse søndag den 22. maj for at markere etableringen af det renoverede stiforløb mellem Taarbæk og Strandmøllen. Omkring 40 gæster mødte således op til festligholdelsen, som fandt sted på kystterrassen ved nedgangen fra Trepile P-plads. Vejret viste sig fra sin bedste side med sol, kun få skyer og en frisk brise fra Øresund. Ungdomsskolen ”Hjuldamperen” stod klar og tog imod gæsterne med kaffe og friskbagte croissanter. Og som om dette ikke var nok havde Strandsti Lauget Springforbi medbragt friske jordbær.

Smukkere rammer kan næppe findes, og det var en stolt skovrider Hans Henrik Christensen, som bød velkommen.

Skovrideren fortalte, at skiftende projekter gennem tiderne ikke var blevet gennemført på grund af lokal mostand, så området har været præget af dårlig vedligeholdelse. Da der skulle repareres efter stormen ”Bodil”, var det derfor klart, at skulle der gøres noget, skulle det i hvert fald være noget, som borgerne blev glade for.

Skovrideren fremhævede den gode dialog, som har hersket via borgermøder, professionelt arkitekthjælp og samarbejde med Strandsti Lauget Springforbi.

Borgmester Sofie Osmani udtrykte i sin tale forståelse for, at man her på udkanten kan føle sig langt væk fra den øvrige kommune, og at man i Taarbæk er vant til lidt modvind, samt at der skal kæmpes for tingene, som det også har været tilfældet her med lokalt engagement og samarbejde mellem Strandsti Lauget og Naturstyrelsen.

Borgmesteren takkede dels NST for projektet, herunder ikke mindst at have lyttet til borgerne samt dels Taarbæk for det lokale angement og gå på mod.

Formanden for Strandsti Lauget, Anne Christine Rasmussen forklarede i sin tale Laugets tanker om, at føre datidens vision om at skabe rammer for gode natur- og fritidsoplevelser ind i nutiden og i fremtiden, så det samler os om aktiviteter, som man måske ikke kunne forudse for næsten 100 år siden.

Anne-Christine udtrykte tillige Strandsti Lauget glæde over samarbejdet med skoven og Naturstyrelsen for denne første etape, som har genskabt en god del af strandstien.

Strandsti Lauget vil nu arbejde videre på at skaffe penge til resten af visionen, som nu er samlet i et flot visionspapir.

Efter talerne blev den højtidelige stemning understreget da forsamlingen sammen sang vores nationalsang. Alt i alt en dejlig positiv oplevelse i perfekte rammer.

Poul Erik Andersen

Se billederne fra dages indvielse af Strandstien