LOKALPLAN 290 FOR DET CENTRALE TAARBÆK 
Lyngby-Taarbæk Kommune har i juni 2020 udsendt lokalplanforslag 290 for det centrale Taarbæk til fornyet høring blandt de berørte beboere i området. Borgerforeningen har i maj og juni haft en række drøftelser med politikere og forvaltning om det nye forslag efter udløbet af høringsperioden for det oprindelige forslag, og vi er nået frem til et kompromis om stramning af først og fremmest formålsbestemmelsen, som har været omdrejningspunkt for en række diskussioner. Vi er i Borgerforeningen glade for samarbejdet og bakker op omkring det udsendte forslag. Der mangler dog at blive udsendt siderne 1 – 26 i forslaget, så hele lokalplanen kan læses i sammenhæng og åbenbare, om alle vore indsigelser fra første høringsrunde er imødekommet.

Vi gør i vores nye høringssvar (fristen er fastsat til den 13. juli 2020) samtidig opmærksom på, at Borgerforeningen fortsat kraftigt opfordrer til, at det store parkeringsproblem i Taarbæk bliver løst. Problemet bliver nu uden tvivl yderligere forstærket af, at lokalplanen åbner for gennemførelse af de spændende revitaliserings- og udvidelsesplaner for Taarbæk Kro, som helt sikkert vil medføre øget trafik i Taarbæk og dermed et øget pres på parkeringspladserne. Så der skal lyde en klar appel til kommunen om at arbejde intenst for at skaffe flere parkeringspladser til byens beboere og gæster.

Lokalplan 233 
For den øvrige del af Taarbæk er lokalplan 233 fra for Taarbæk fra januar 2014 fortsat gældende. Der er dog også specifikke lokalplaner for følgende områder:

  • Lokalplan 211, Villa Maud
  • Lokalplan 225, Dyrlægegaarden
  • Lokalplan 186, Taarbæk Skole.

 
LBH 30. juni 2020