'

'

 

'

'

 

Taarbæk Borgerforening holdt Borgermøde den 9. februar 2017 og som én udløber af det, blev der nedsat en Integrationsgruppe, der kunne følge kommunens planer for flygtninge og planlægge rammerne for en vellykket integration af de flygtninge, der måtte ende i Taarbæk.

Integrationsgruppen har haft en god dialog med kommunen og det har bl.a. været med til at sikre, at der både kommer enlige flygninge og familesammenførte til byen. Samtidig har gruppen drøftet, hvordan flygtningene integreres bedst muligt og mest harmonisk i den kultur og det foreningsliv, der er i Taarbæk.

Det har vi søgt inspiration til ved at besøge andre være- og aktivitetscentre for flygtninge og tale med de ressourcepersoner i byen, der har praktisk erfaring fra den slags arbejde – professionelt som frivilligt.

Fra sommeren 2018 har vi meldt os ind som lokal netværksgruppe i Dansk Flygtningehjælp. Det har vi gjort for at styrke det frivillige arbejde omkring de flygtninge der har fået midlertidigt ophold i Taarbæk. Medlemsskabet giver os mulighed for erfaringsudveksling, informationsmateriale, børneattester, konsulentbistand, kurser og ikke mindst en ansvars- og ulykkesforsikring. Den private forsikring dækker ikke ved frivilligt arbejde.

TaarbækGuidernes styregruppe består aktuelt af:

  • Henrik Sten Andersen
  • Kristin Bielke
  • Anne Dueholm
  • Mikael Hansen
  • Pernille Leding
  • Anna Melchior
  • Charlotte Paaskesen
  • Eva Philip (formand)
  • Grethe Svendsen

Gruppen kan kontaktes ved at sende en mail her.

 

 

Den gamle børnehave på Taarbækdalsvej 15 bliver indrettet med 3 familieværelser, 4 enkeltværelser, 3 badeværelser, fælles køkken/alrum i den centrale pavilion samt et kontor, der bliver bemandet med en kommunal medarbejder på hverdage. Grundtegningen for ejendommen kan ses her:

Kommunen redegjorde for disse planer på et velbesøgt borgermøde på Taarbæk Skole tirsdag den 16. januar 2018. Præsentationen fra dette møde kan ses ved at trykke her. På mødet bleve der også startet en liste over de borgere, der var interesseret i at høre mere eller deltage aktivt i det frivillige arbejde omkring flygtninge i byen.

Nabo Café i Barakken fra 28. oktober 2018

Anna Amiri Melchior vil være den ”røde tråd” i caféen. Hun vil være den genkendelige person, som hver søndag sammen med to andre vil være til stede i cafeen. Søndage 15-17.00 kan børn og voksne flygtninge komme og få hjælp til lektier, læse/skrive breve, lære dansk, lege, tale, drikke te, gå en tur i nærområdet, lege på boldbanen, legepladsen, eller hvad der nu måtte være behov for og ønsker om.

Fra den 28 oktober bliver der mulighed for at melde sig til at være i caféen – det foregår ved at tage kontakt til Anna Amiri Melchior 26 11 12 23 – KUN SMS! – hvor der kan lægges besked og så kontakter Anna jer – eller mail aamelchior@gmail.com.

 Andre kommende aktiviteter Sten Rehder arrangerede indsamling til Dansk Flygtninge hjælp søndag 4. november. Hjuldamperen vil lave et arrangement for de nye beboere i byen – senere på efteråret. Vi sender et lille nyhedsbrev ud i løbet af efteråret og fortæller hvordan det hele går.

Tidligere arrangementer og referater Den 20. september 2018 afhold vi fællesmøde for alle frivillige i Sejlklubben. Referatet for mødet er indarbejdet i de spørgsmål og svar der kan findes under fanebladet ‘Fakta’. Den 22. marts 2018 afholdt Integrationsgruppen et åbent borgermøde  i Taarbæk Sejlklub med 22 deltagere. Referatet fra dette møde kan ses ved at trykke her. Efterfølgende har gruppen udsendt et spørgeskema omkring baggrund, kompetencer og ønsker til den liste på godt 40 interesserede og frivillige, som har meldt sig.

Hvornår kommer de første flygtninge ?

De første beboere kom i september 2018 og vi har fra kommunen fået at vide, at huset vil være fuldt beboet formentlig 1. oktober.  Vi kender ikke længden af beboernes ophold her i byen.

Er det familier eller enlige flygtninge ?

Vi er glade for, at vi endelig har fået nye beboere i det midlertidige opholdssted for flygtninge på Taarbækdalsvej 15. De første er ankommet og er en blanding af familier og enlige.  Hvis familierne har børn i skolealderen, vil de i begyndelsen skulle gå i modtageklasser i Lyngby før de eventuelt kan begynde i vores lokale skole.

Hvor kommer flygtningene fra ?

Vi forestiller os, at de nye beboere kommer fra konfliktområderne i Mellemøsten – men vi kender ikke den endelige sammensætning. Af hensyn til flygtningenes privatliv og sikkerhed kan vi heller ikke komme nærmere ind på hverken nationalitet, etnicitet eller andre følsomme emner.

Hvad er kommunens rolle ?

Vi har en god dialog med kommunen, som er meget imødekommende overfor Taarbæk's ønsker. For at støtte og hjælpe de nye borgere er der knyttet en socialrådgiver samt en familiekonsulent til hver familie/enlig. Derudover er der en tilsynsmedarbejder fra kommunen, som har kontor på stedet. Han dækker dog flere af kommunens midlertidige opholdssteder og er derfor ikke altid at træffe i huset.

Hvad er beboernes forpligtelser ?

Skulle der mod forventning være rod, uro eller anden uorden omkring Taarbækdalsvej 15 hører kommunen det gerne – og man kan melde det via TaarbækGuidernes formand Eva Philip på mobil 25 39 08 90, som så vil tale med kommunen.  Det gode naboskab er væsentligt.

Vi vil gerne forære ting til flygtningene ?

Der er mange der har tøj, legetøj mv. som de gerne vil forære – og det er så fint, men det er også vigtigt, at forældre til børn selv kan få lov at være de glade givere. Så hellere aflevere tingene til 'Lykkens Gave', der har åbent ulige uger – onsdage mellem 17-19.

Der er to, der meldte sig som chauffør til Lykkens gave:
Martin Greis Rosenthal har minibus til 6 personer - 26 22 23 69
Nina Boserup har alm. bil - 22 88 16 04

Hvordan bliver jeg frivillig i DFH - TaarbækGuiderne ?

Start med at skrive dig på TaarbækGuiderne's interesseliste her på hjemmesiden og kik forbi vores 'Nabo Café' i Barakken fra og med den 28. oktober 2018. Husk at aftale det først med Anna Amiri Melchior - se SMS eller mail under fanebladet 'Kontakter'.

Hvis du oven på det gerne vil være frivillig i 'Dansk Flygtningehjælp - TaarbækGuiderne' skal du udfylde og aflevere en frivilligaftale til de lokale kontaktpersoner Grete Svendsen eller Henrik S. Andersen. Se oplysninger under 'Kontakter'.

Frivilligaftalen kan hentes her og udfyldes elektronisk før udprintning og underskrift.

Derudover skal der indhentes en børneattest, der kan findes her. Den skal udfyldes, og man skal være opmærksom på, at når den er afsendt - så får man meddelelse i E-boks, hvor man skal underskrive digitalt. Derefter bliver den sendt til Dansk Flygtningehjælp, når den er godkendt. TaarbækGuiderne får herefter besked. Du hører ikke selv fra Politiet.

Hvad kan jeg bidrage med som frivillig ?

Vi skal huske, at vi kan være ”noget ekstra” – en venlig nabo, en hjælpende hånd – når de nye beboere har tid og lyst.

a. Tøj, bamser mm. kan afleveres til 'Lykkens Gave', hvor der er et depot med en lille forretning, hvor man for meget rimelige priser kan købe tøj, små møbler, porcelæn mv.
Kontakt Ulla 23 26 35 11 – som udgangspunkt afleveres ting onsdage mellem 17-19, men andre tidpunkter uden for normal åbningstid kan aftales med Ulla.
b. Vi kan hjælpe, hvis der er behov for kørsel til større indkøb eller møder med myndigheder, bank, osv.
c. Vi mangler nogle til at lære børn/voksne at cykle. Når de kan cykle – har øvet og aflagt lille prøve – så kan de få en cykel. Husk cyklen skal være i god stand og fuldt funktionsdygtig. Hjelm skal medfølge.
Der er mulighed for at være frivillig i Netværkshusets værksted i Gentofte og via dette arbejde få cykler til flygtninge her i byen.
d. Etablere hjælp til at vedligeholde/sætte cykler i stand i Barakken.
e. Være besøgsbedstemor/familie, hvis der er nogle af familierne, der har behov og ønske om dette.
f. Melde sig som frivillig i Barakken, når der er nabo café..
g. Vi tror, at der kommer til at mangle godt vintertøj, flyverdragter, gummistøvler, støvler mv. – men kun efter aftale kan dette gives via 'Lykkens Gave'

Hvordan bliver jeg 'klædt på' til at møde flygtningene ?

Der er lavet brochure fra Dansk Flygtningehjælp der hedder ”25 spørgsmål og svar om flygtninge”. Den kan læses elektronisk ved at trykke her.

Dansk Flygtningehjælp har ’hverdagstolke’, der kan tilkaldes, hvis man som frivillig får behov for det. Det kan du læse mere om ved at trykke her.

Formand
Eva Philip – 25 39 08 90

Barakken nabo cafe
Anna Amiri Melchior – 26 11 12 23
KUN SMS! Der lægges besked, så kontakter Anna jer eller mail – aamelchior@gmail.com

Kørsel til Lykkens Gave

Martin Greis Rosenthal har minibus til 6 personer – 26 22 23 69
Nina Boserup har alm. bil – 22 88 16 04

Tovholdere til Dansk Flygtninghjælp
Grete Svendsen – 28 29 04 63
Henrik Steen Andersen – 40 68 49 94

Konsulent i Dansk Flygtningehjælp
Anne Cathrine Haugstrup – henvendelse Taarbækdalsvej 21

Medlemsliste og nyhedsbrev
Både hvis du vil optages eller slettes igen!
Mikael Hansen – taarbaekguiderne@taarbaek.dk

 

Lyngby-Taarbæk Kommune har indrettet den gamle børnehave på Taarbækdalsvej 15 som midlertidige boliger for et mindre antal flygtninge og familiesammenførte.
I september 2018 er der flyttet 3 familier og 3 enlige flygtninge ind på bostedet.

Skriv til os, hvis du vil deltage i arbejdet eller holdes orienteret:

Hjælper omkring flygtninge i Taarbæk