På baggrund af foreliggende oplysninger om, at Kommunen har besluttet at igangsætte en salgsproces af Bindesbølls Hus, havde Taarbæk Menighedsråd indkaldt repræsentanter fra foreningerne tilknyttet Taarbæk Nyt til et “Brainstorming” møde d. 4. december 2023 mhp. at drøfte muligheder for at etablere et forsamlings- og/eller medborgerhus i Huset.
Referat fra mødet kan læses her: