Taarbæk Nyt – Annoncer

Kære annoncører i Taarbæk Nyt

Din annonce i bladet bliver omdelt i 1.550 eksemplarer 4 gange om året – fra Bellevue i syd og til Springforbi i nord.

Mindst 6.000 par øjne hviler på din annonce hvert år, og måske endda det dobbelte.

Priser:

Visitkort annonce Kr. 300
Halvsides annonce Kr. 750
Helsides annonce Kr. 1.500

  1/5 side koster kr. 300 pr. gang.
Svarer til kr. 20 øre pr. husstand.
Pris1-5_re

  1/2 side koster kr. 750 pr. gang.
Svarer til kr. 50 øre pr. husstand.
Pris1-2_re

  1/1 annonce kr. 1.500 pr gang
Svarer til kr. 100 øre pr. husstand.
Pris1-1_re

Farveannoncer
Er du interesseret i farver på din annonce, kan vi måske tilbyde det mod
50 % for farvetillæg
. Men det kræver flere tilmeldte, og man binder sig for et år ad gangen.

Betaling
Betaling for annoncer opkræves hvert efterår for året, der er gået.

Hjælp til foreningslivet
Annoncørerne hjælper foreningslivet i Taarbæk ved at annoncere. I betaler nemlig dobbelt så meget for jeres annoncer, som det koster i direkte produktionsomkostninger.
Til gengæld arbejder vi gratis. Målet er, at fordi avisen drives ved gratis arbejdskraft, at Taarbæks foreninger får deres omtale med 33% rabat af kostprisen.

Redaktionen anvender lidt plads til redaktionel omtale af begivenheder i Taarbæk.
Menighedsrådet støtter også foreningslivet i Taarbæk ved at betale annonceprisen. Deres indlæg i Taarbæk Nyt fungerer som menighedsblad.

Vi er glade for støtten til det lokale foreningsliv, og vi håber I har glæde af jeres annoncer i bladet.

I er verdensberømte i Taarbæk – og det er vel ikke det værste – der kan ske.

Til orientering fordelte bladets stof sig således sidste år:

•  Annoncer: 18%
•  Foreningsomtale: 55 %
•  Redaktionelle omtale og navnestof: 15%
•  Menighedsrådet:12%

 

De bedste hilsner,

Den Gamle Redaktør, Kassemesteren og det øvrige hold bag Taarbæk Nyt

Henvendelse i redaktionelle sager til Poul Erik Andersen, Tlf. 24760 7745
eller mail taarbaeknyt@gmail.com

Maj 2016